Cuprins
Căutați în ghid

Etapa 4: Completarea Și Depunerea Formularului De Candidatură

Pentru a solicita un grant UE în cadrul programului Erasmus+, solicitanții trebuie să utilizeze formularele specifice pentru fiecare acțiune, care sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene, pe site-urile agențiilor naționale sau pe site-ul Agenției Executive (pentru datele de contact, a se vedea anexa IV la prezentul ghid).

În cazul proiectelor depuse în numele consorțiilor, organizația sau grupul de coordonare prezintă o singură cerere pentru întregul proiect în numele tuturor organizațiilor participante. Cererea trebuie depusă la agenția națională corespunzătoare sau la Agenția Executivă (a se vedea secțiunile intitulate „Unde se depune cererea” de la fiecare acțiune, în partea B a ghidului).

Procedura De Prezentare A Cererii

Formulare Electronice Online

Pentru majoritatea acțiunilor din program, solicitanții trebuie să depună cererea online la agenția națională respectivă sau la Agenția Executivă folosind formularul electronic corect și având grijă să includă toate anexele solicitate.

Formularul electronic trebuie completat într-una din limbile oficiale utilizate în țările participante la program. În cazul acțiunilor gestionate la nivel centralizat de Agenția Executivă, solicitanții trebuie să completeze formularul în una dintre limbile oficiale ale UE. Candidaturile trimise prin poștă, serviciu de curierat, fax sau e-mail nu vor fi acceptate.

Pentru mai multe informații, consultați recomandările cu privire la modul de completare și de prezentare a unui formular electronic. Aceste orientări oferă, de asemenea, informații cu privire la modul în care se va proceda în eventualitatea unor probleme tehnice; ele sunt disponibile pe site-urile agențiilor naționale (specifice pentru acțiuni descentralizate), pe site-ul Agenției Executive (specific pentru acțiuni centralizate) și pe site-ul Comisiei Europene.

În cazul depunerii aceleiași cereri de mai multe ori în aceeași rundă de selecție la aceeași agenție națională sau la Agenția Executivă, agenția națională sau Agenția Executivă va lua în considerare întotdeauna ultima versiune depusă înainte de expirarea termenului limită. În cazul depunerii de mai multe ori a aceleiași cereri sau a unor cereri foarte similare de către aceeași organizație sau același consorțiu solicitant la agenții diferite, toate cererile vor fi automat respinse (a se vedea secțiunea privind atribuirea necumulativă).

Formulare De Candidatură Pe Suport De Hârtie

Pentru unele acțiuni centralizate ale programului nu sunt puse la dispoziție formulare electronice. Pentru acțiunile respective, cererile trebuie trimise prin poștă (data poștei) sau prin serviciul de curierat (data primirii de către serviciul de curierat) la Agenția Executivă (a se vedea detaliile de contact din anexa IV la prezentul ghid). Cererile trimise prin fax sau e-mail nu vor fi acceptate.

Candidații nu pot aduce nicio modificare cererii de grant după termenul de depunere.

Respectarea Termenului Limită

Cererea trebuie depusă până la termenul limită stabilit pentru fiecare acțiune. Termenele limită pentru depunerea de proiecte sunt specificate pentru fiecare acțiune în partea B „Criterii de eligibilitate” a ghidului.

N.B.: Indiferent de ziua termenului-limită, termenul-limită stabilit pentru depunerea formularelor electronice este întotdeauna ora 12:00 (amiază, ora Bruxelles-ului). Solicitanții stabiliți în țări care au un alt fus orar trebuie să analizeze cu atenție diferențele de fus orar, pentru a evita respingerea cererilor.