TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

4. lépés: A pályázati űrlap kitöltése és benyújtása

Az Erasmus+ program keretében történő támogatás kérelmezéséhez a pályázóknak az adott pályázati kategóriához tartozó űrlapot kell használniuk – az űrlapok az Európai Bizottság, a nemzeti irodák és a Végrehajtó Ügynökség (ezek elérhetőségét lásd a pályázati útmutató IV. mellékletében) honlapján hozzáférhetők.

Konzorcium nevében benyújtott projektek esetében a koordináló szervezet/intézmény vagy csoport egyetlen pályázatot nyújt be az egész projektre nézve az összes résztvevő szervezet/intézmény nevében. A pályázatot a megfelelő nemzeti irodához vagy a Végrehajtó Ügynökséghez kell benyújtani (lásd a pályázati útmutató B. részében az egyes pályázati kategóriákhoz tartozó, „Hová kell benyújtani a pályázatot?” című szakaszt).

A pályázati eljárás

Online elektronikus űrlapok

A Program pályázati kategóriáinak többségénél a pályázóknak a megfelelő elektronikus űrlap használatával és az összes szükséges melléklet csatolásával online kell benyújtaniuk a pályázatot a megfelelő nemzeti irodához vagy a Végrehajtó Ügynökséghez. A postai úton, futárszolgálattal, faxon vagy e-mailben elküldött pályázatokat nem fogadják el.

Az elektronikus űrlapot programországok hivatalos nyelveinek valamelyikén kell kitölteni. A Végrehajtó Ügynökség által, központi szinten kezelt pályázati kategóriák esetében a pályázóknak az Unió hivatalos nyelveinek egyikén kell kitölteniük az űrlapot.

További információk az elektronikus űrlapok kitöltésére és benyújtására vonatkozó iránymutatásokban olvashatók. Ezek az iránymutatások – amelyek a nemzeti irodák (decentralizált pályázati kategóriákra nézve), a Végrehajtó Ügynökség (centralizált pályázati kategóriákra nézve) és az Európai Bizottság honlapján hozzáférhetők – arról is tájékoztatnak, mi a teendő technikai problémák esetén.

Amennyiben ugyanazt a pályázatot egy pályázati körön belül többször nyújtják be ugyanahhoz a nemzeti irodához vagy a Végrehajtó Ügynökséghez, a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség mindig a határidő lejárta előtti legutolsó benyújtott változatot tekinti érvényesnek.  Amennyiben a   pályázó szervezet/intézmény vagy konzorcium ugyanazt a pályázatot többször nyújtja be különböző irodákhoz, vagy egymáshoz nagyon hasonló pályázatokat nyújt be különböző irodákhoz, akkor az összes pályázatot automatikusan elutasítják (lásd a többszörös finanszírozás tilalmáról szóló szakaszt).

Papíralapú pályázati űrlapok

Előfordulhat, hogy a program egyes centralizált pályázati kategóriáihoz nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap. E pályázati kategóriák esetében a pályázatokat postai úton (dátum a postabélyegző szerint) vagy futárszolgálattal (dátum a futárszolgálat átvételi elismervénye szerint) kell eljuttatni a Végrehajtó Ügynökséghez (ennek elérhetőségét lásd a pályázati útmutató IV. mellékletében). A faxon vagy e-mailben elküldött pályázatokat nem fogadják el.

A benyújtási határidőt követően a pályázók egyáltalán nem módosíthatják a pályázatot.

A határidő betartása

A pályázatokat mindig az adott pályázati kategóriához meghatározott határidőig kell benyújtani. A projektek benyújtási határideje a pályázati útmutató B. részében, az egyes pályázati kategóriákhoz tartozó „Formai követelmények” című részben található.

Megjegyzés: az elektronikus űrlapokat a határidő napjától függetlenül mindig brüsszeli idő szerint déli 12 óráig kell benyújtani. A más időzónához tartozó országok pályázóinak a benyújtott projekt elutasításának elkerülése érdekében figyelembe kell venniük az időeltolódást.