Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Četvrti korak: Popuniti i predati obrazac zahtjeva

Kada traže bespovratna sredstva EU-a u okviru programa Erasmus+, podnositelji moraju koristiti posebne obrasce za svaku aktivnost koji su dostupni na web-mjestu Europske komisije, nacionalnih agencija ili Izvršne agencije (za kontaktne podatke vidi Prilog IV. ovom Vodiču).

U slučaju projekata koji se podnose u ime konzorcija, organizacija koordinatorica ili skupina dostavlja jedan zahtjev za cijeli projekt u ime svih organizacija sudionica. Prijava se mora dostaviti odgovarajućoj nacionalnoj ili Izvršnoj agenciji (vidi odjeljke „gdje se prijavitiˮ za svaku aktivnost, u dijelu B ovog Vodiča).

Postupak podnošenja zahtjeva

E-obrasci na internetu

Za većinu aktivnosti Programa podnositelji moraju zahtjev predati putem interneta odgovarajućoj nacionalnoj agenciji ili Izvršnoj agenciji koristeći ispravan elektronički obrazac i moraju uključiti sve tražene priloge. Zahtjevi koji se šalju poštom, dostavnom službom, faksom ili e-poštom neće biti prihvaćeni.

Elektronički obrazac mora biti popunjen na jednom od službenih jezika koji se govore u državama sudionicama u programu. U slučaju aktivnosti kojima Izvršna agencija upravlja na centraliziranoj razini, podnositelji moraju popuniti obrazac na jednom od službenih jezika EU-a.

Za više informacija pogledajte smjernice o tome kako popuniti i predati elektronički obrazac. U ovom su smjernicama također navedeni podaci o tome što činiti u slučaju tehničkih problema; Oni su dostupni na web-mjestima Nacionalnih agencija (posebne za decentralizirane Aktivnosti), Izvršne agencije (posebne za centralizirane Aktivnosti) i Europske komisije.

Ako je isti zahtjev predan više puta u istom krugu odabira istoj nacionalnoj agenciji ili Izvršnoj agenciji, nacionalna agencija ili Izvršna agencija uvijek uzima u obzir posljednju valjanu verziju predanu prije isteka roka. Ako ista organizacija ili konzorcij više puta predaju iste ili vrlo slične zahtjeve različitim agencijama, svi će zahtjevi biti automatski odbijeni (vidjeti odjeljak o nekumulativnoj dodjeli).

Obrasci zahtjeva na papiru

Za neke centralizirane Aktivnosti Programa ne mogu se predavati elektronički obrasci. Za te se aktivnosti zahtjevi moraju slati poštom (datum na pečatu) ili kurirskom službom (datum primitka u kurirsku službu) Izvršnoj agenciji (vidi podatke za kontakt u Prilogu IV. ovom Vodiču). Zahtjevi poslani faksom ili e-poštom neće biti prihvaćeni.

Podnositelji zahtjeva ne mogu unositi promjene u zahtjev za bespovratna sredstva nakon roka za podnošenje zahtjeva.

Poštujte rok

Zahtjev mora biti predan prije roka utvrđenog za svaku Aktivnost. Rokovi za podnošenje projekata navedeni su za svaku aktivnost u dijelu B „Kriteriji prihvatljivostiˮ ovog Vodiča.

Napomena: bez obzira na datum roka, rok za podnošenje elektroničkih obrazaca jest 12:00 (podne po briselskom vremenu). Podnositelji s poslovnim nastanom u državama koje se nalaze u drugoj vremenskoj zoni trebaju paziti na vremenske razlike kako bi izbjegli odbacivanje zahtjeva.