Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Steg 1: Registrera dig på Participant Portal

Alla organisationer som deltar i en projektansökan inom Erasmus+ måste vara registrerade och ange sina grundläggande rättsliga och finansiella uppgifter på Participant Portal, deltagarportalen för utbildning, audiovisuella verk, kultur, medborgarskap och volontärarbete, om så inte redan skett.

För att registrera sig på Participant Portal behöver du som företräder en organisation (eller en informell ungdomsgrupp) göra följande:

Organisationen/gruppen behöver bara registrera sig en gång på Participant Portal. När registreringen är klar kommer organisationen/gruppen att få en personlig identifieringskod (PIC-kod) som är unik för varje organisation/grupp. PIC-koden krävs för lämna in en ansökan och gör det enklare för organisationen/gruppen att fylla i de elektroniska ansökningsformulären för Erasmus+. (dvs. när PIC-koden anges i formuläret visas alla uppgifter som organisationen/gruppen angett vid registreringen automatiskt i formuläret).

Bevis på rättslig ställning och ekonomisk kapacitet

När du registrerar din organisation måste du också ladda upp följande dokument på deltagarportalen:

För bidrag på mer än 60 000 euro kan du behöva ladda upp särskilda dokument för att bevisa din organisations ekonomiska kapacitet. Du hittar närmare upplysningar om detta i avsnittet ”Urvalskriterier” nedan.

Blanketten med bankuppgifter ska ges endast för den sökande organisationen. Partnerorganisationerna behöver inte lämna den.