Kazalo
Iskanje po vodniku

Korak 1: registracija na portalu za udeležence

Vse organizacije, vključene v prijavo, se morajo registrirati ter zagotoviti osnovne pravne in finančne podatke na portalu za udeležence na področju izobraževanja, avdiovizualnem področju ter na področju kulture, državljanstva in prostovoljstva, če tega še niso storile.

Za registracijo na portalu za udeležence mora oseba, ki predstavlja organizacijo (ali neformalno skupino mladih), slediti naslednjim korakom:

Organizacija/skupina se mora na portalu za udeležence registrirati le enkrat. Ko je registracija končana, organizacija/skupina prejme identifikacijsko kodo udeleženca (PIC). Koda PIC je edinstveni identifikator, ki je potreben za oddajo prijave in organizaciji/skupini omogoča preprostejše izpolnjevanje elektronskih prijavnih obrazcev za Erasmus+ (tj. z vnosom kode PIC v obrazec se v obrazcu samodejno prikažejo vse informacije, ki jih je zagotovila organizacija/skupina ob registraciji).

Dokaz o pravnem statusu in finančni zmogljivosti

Ob registraciji morajo organizacije na portal za udeležence naložiti tudi naslednje dokumente:

Za nepovratna sredstva, ki presegajo 60 000 EUR, bodo prijavitelji morda morali naložiti posebne dokumente za dokazilo njihove finančne zmogljivosti. Za več informacij glej poglavje „Merila za izbor“ v nadaljevanju.

Obrazec za finančno identifikacijo je treba zagotoviti samo za organizacijo prijaviteljico in se za partnerske organizacije ne zahteva.