Cuprins
Căutați în ghid

Etapa 1: Înregistrarea organizației

Toate organizațiile implicate în candidatură trebuie să fie înregistrate , dacă nu au făcut deja acest lucru.

ACȚIUNI GESTIONATE DE AGENȚIA EXECUTIVĂ

Pentru a înregistrarea pe portalul Finanțare și cereri de ofertă, persoana care reprezintă o organizație (sau un grup informal de tineri) trebuie să urmeze următorii pași:

Organizația/grupul trebuie să fie înregistrat(ă) o singură dată. După finalizarea înregistrării, organizația/grupul va obține un cod de identificare a participantului (PIC). PIC, un identificator unic care este necesar pentru depunerea candidaturilor, permite organizației/grupului să completeze formularul de candidatură într-un mod simplu (mai exact, prin introducerea PIC în formular, toate informațiile furnizate de organizație/grup în etapa de înregistrare vor fi completate automat în formularul respectiv).

 

ACȚIUNI GESTIONATE DE AGENȚIILE NAȚIONALE

Pentru înregistrarea în sistemul de înregistrare a organizațiilor, persoana care reprezintă o organizație (sau un grup informal de tineri) trebuie să urmeze următorii pași:

Organizația/grupul trebuie să fie înregistrat(ă) o singură dată. După finalizarea înregistrării, organizația/grupul va obține un ID de organizație.

Organizațiilor care au obținut deja un PIC și și-au depus candidatura pentru finanțare în cadrul programelor Erasmus+ și ale Corpului European de Solidaritate prin agențiile naționale li se vor aloca automat un ID de organizație. O organizație își poate verifica ID-ul de organizație sau modifica unele informații asociate acestuia prin sistemul de înregistrare a organizațiilor pentru Erasmus+ și Corpului European de Solidaritate.

Asemenea PIC, introducerea unui ID de organizație în formular va încărca toate informațiile furnizate de acea organizație/acel grup în etapa de înregistrare și le va afișa în formular.

Dovada Formei Juridice Și A Capacității Financiare

Ca parte a procesului de înregistrare, organizațiile trebuie să încarce, de asemenea, următoarele documenter:

 

Pentru granturile care depășesc 60 000 EUR, este posibil să fie necesar ca solicitanții să încarce documente specifice pentru a face dovada capacității lor financiare. Pentru mai multe detalii, consultați secțiunea „Criterii de selecție” de mai jos. 

Formularul de identificare financiară trebuie furnizat numai pentru organizația solicitantă, dar nu este necesar pentru organizațiile partenere.