Inhoudstafel
Zoeken in de gids

Stap 1: zich registreren bij het deelnemersportaal

Alle organisaties die bij de aanvraag betrokken zijn, moeten geregistreerd zijn en hun juridische en financiële basisgegevens uploaden naar het deelnemersportaal onderwijs, audiovisuele media, cultuur, burgerschap en vrijwilligerswerk, indien dat nog niet is gebeurd.

Om zich te kunnen registreren bij het deelnemersportaal moet de persoon die de organisatie (of een informele groep jongeren) vertegenwoordigt de volgende stappen uitvoeren:

De organisatie of de groep hoeft zich slechts eenmaal bij het deelnemersportaal te registreren. Zodra de registratie is afgerond, krijgt de organisatie/groep een identificatiecode voor deelnemers (PIC). Deze unieke identificatiecode is nodig om aanvragen in te dienen en stelt de organisatie of de groep in staat om de formulieren voor de elektronische aanvraag in het kader van Erasmus+ eenvoudiger in te vullen (d.w.z. door de PIC-code op het formulier in te vullen, wordt alle informatie die de organisatie of de groep tijdens de registratie heeft ingevuld, automatisch op het formulier weergegeven).

BEWIJSSTUKKEN BETREFFENDE DE RECHTSVORM EN FINANCIËLE DRAAGKRACHT

Wanneer de organisaties zich registreren, moeten ze ook de volgende documenten uploaden naar het deelnemersportaal:

Voor subsidies van meer dan 60 000 EUR moeten de aanvragers zo nodig specifieke documenten uploaden tot staving van hun financiële draagkracht. Meer bijzonderheden staan hieronder in het deel "Selectiecriteria".

Het formulier Financiële identificatiegegevens moet alleen worden verstrekt voor de aanvragende organisatie, maar is niet vereist voor de partnerorganisaties.