TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Fizetési eljárások

Az Erasmus+ program keretében támogatott projektekre a cselekvés típusától, a támogatási megállapodás /határozat időtartamától és a pénzügyi kockázat értékelésétől függően különböző kifizetési eljárások vonatkoznak.

Az első előfinanszírozási kifizetés kivételével a többi kifizetés vagy visszafizetés a kedvezményezett által benyújtott beszámolók elemzése vagy kifizetési kérelmek alapján történik (az ezekre vonatkozó dokumentumsablonok az év folyamán elérhetővé válnak a nemzeti irodák és a Végrehajtó Ügynökség honlapján).

Az Erasmus+ program keretében alkalmazott kifizetési eljárások ismertetése az alábbiakban található.

 

Előfinanszírozási kifizetés

Az előfinanszírozási kifizetést azt az időpontot követő 30 napon belül utalják át a kedvezményezettnek, amely időpontban a két fél közül a második aláírta a támogatási megállapodást, vagy a kedvezményezettet értesítették a támogatási határozatról, és adott esetben a megfelelő pénzügyi garanciát megszerezték (lásd alább a „Pénzügyi garancia” című szakaszt). Az előfinanszírozás célja, hogy induló forrással lássa el a kedvezményezettet. A nemzeti irodák vagy a Végrehajtó Ügynökség dönthetnek úgy, hogy az első előfinanszírozási kifizetést több részletfizetésre bontják. Dönthetnek úgy is, hogy csökkentik az előfinanszírozást vagy egyáltalán nem fizetnek előfinanszírozást, amennyiben a kedvezményezett finanszírozási képességét nem találják kielégítőnek.

 

További előfinanszírozási kifizetések

Egyes cselekvések keretében második – egyes esetekben pedig harmadik – előfinanszírozási kifizetést utalnak át a kedvezményezettnek azt az időpontot követő 60 naptári napon belül, amely időpontban a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség átvette a kedvezményezett által benyújtott további előfinanszírozási kifizetési kérelmet; ha a további előfinanszírozási kifizetési kérelemhez időközi jelentést is csatoltak, akkor a kérelem átvételét. Ezek a további előfinanszírozási kifizetések akkor igényelhetők, ha az előző előfinanszírozási kifizetés legalább 70%-át már felhasználták. Ha az előző előfinanszírozási kifizetés(ek) felhasználására vonatkozó kimutatás szerint az előző előfinanszírozási kifizetés(ek) kevesebb, mint 70%-át használták csak fel a cselekvés költségeinek fedezésére, a további előfinanszírozási kifizetés összege a korábbi előfinanszírozási kifizetés(ek)ben felhasználatlanul maradt összeggel csökken.

 

Időközi jelentés (vagy eredményjelentés/technikai jelentés)

Egyes cselekvések keretében a kedvezményezetteket arra kérik, hogy a további előfinanszírozási kifizetéshez időközi jelentést mellékeljenek. Más esetekben a kedvezményezetteket a projekt megvalósításának állapotáról szóló eredményjelentés/technikai jelentés benyújtására is kérhetik. Az eredményjelentések/technikai jelentések nem vonnak maguk után további előfinanszírozási kifizetést. Az időközi jelentést és az eredményjelentést/technikai jelentést a támogatási megállapodásban vagy határozatban előírt határidőig kell benyújtani.

 

Az egyenleg kifizetése vagy visszafizettetése

A kedvezményezettnek fizetendő utolsó kifizetés összegét a záróbeszámoló alapján állapítják meg, amelyet a támogatási megállapodásban vagy határozatban feltüntetett határidőig kell benyújtani. Amennyiben a) a támogatás alapjául szolgáló eseményeket nem valósították meg, vagy a tervezettől eltérő módon valósították meg, vagy b) a ténylegesen felmerülő elszámolható költségek alacsonyabbak a pályázati szakaszban tervezettnél, vagy c) a megvalósított tevékenységek/eredmények minősége nem megfelelő, a támogatás arányosan csökkenthető, vagy adott esetben a kedvezményezettnek vissza kell fizetnie a már előfinanszírozási kifizetésként megkapott esetleges többletösszegeket.

Egyes cselekvések keretében a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség az odaítélt támogatás 100%-át előfinanszírozási részletekben utalja át. Ilyen esetekben egyenleg kifizetése nem esedékes. Ha azonban a kedvezményezett által a támogatási megállapodásban feltüntetett határidőig benyújtandó záróbeszámoló alapján a) a támogatás alapjául szolgáló eseményeket nem valósították meg, vagy a tervezettől eltérő módon valósították meg, vagy b) a ténylegesen felmerülő elszámolható költségek alacsonyabbak a pályázati szakaszban tervezettnél, vagy c) a megvalósított tevékenységek/eredmények minősége nem megfelelő, a támogatás arányosan csökkenthető, vagy adott esetben a kedvezményezettnek vissza kell fizetnie a már előfinanszírozási kifizetésként megkapott esetleges többletösszegeket.

Általános szabályként az utolsó kifizetés vagy az egyenleg visszafizettetésére vonatkozó kérelem a záróbeszámoló kézhezvételét követő 60 naptári napon belül válik esedékessé.

Az egyes cselekvések esetén alkalmazandó kifizetési módokkal kapcsolatos részletes információk a „Határidők a projekt életciklusában és a kifizetési módok” című szakaszban találhatók.

 

Pénzbírságok

Centralizált intézkedések azon kedvezményezettjeire nézve, akik súlyosan megszegték szerződéses kötelezettségeiket, pénzbírság róható ki a támogatási megállapodásban kifejtett feltételek szerint.