Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Postupci plaćanja

Ovisno o vrsti aktivnosti, trajanju ugovora/oduke o dodjeli bespovratnih sredstava i procjeni financijskog rizika, projekti koji se podupiru u okviru programa Erasmus+ podložni su različitim postupcima plaćanja.

Osim za prvu isplatu pretfinanciranja, druga plaćanja ili povrati vrše se na temelju analize izvješća ili zahtjeva za plaćanje koje dostavlja korisnik (predlošci tih dokumenata bit će dostupni tijekom godine na stranicama nacionalnih agencija i Izvršne agencije).

Postupci plaćanja koji se primjenjuju u okviru programa Erasmus+ opisani su u nastavku.

 

Plaćanje pretfinanciranja

Iznos pretfinanciranja uplaćuje se na račun korisnika u roku od 30 dana od datuma kad dvije stranke potpišu ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ili kad se korisnika obavijesti o odluci o dodjeli bespovratnih sredstava te kad su, ako je primjenjivo, zaprimljena odgovarajuća jamstva (vidjeti odjeljak „financijsko jamstvo” u nastavku). Svrha je pretfinanciranja osigurati korisniku početna sredstva. Nacionalne agencije ili Izvršna agencija mogu odlučiti podijeliti iznos prvog pretfinanciranja na nekoliko rata. Mogu odlučiti i smanjiti iznos pretfinanciranja ili ga uopće ne isplatiti ako se smatra da financijska sposobnost korisnika nije zadovoljavajuća.

 

Daljnje isplate pretfinanciranja

U okviru određenih aktivnosti korisniku će se uplatiti dvije – a u nekim slučajevima i tri – rate pretfinanciranja u roku od 60 kalendarskih dana od datuma kad nacionalna ili Izvršna agencija zaprimi korisnikov zahtjev za isplatu dodatnog pretfinanciranja ili u roku ako je zahtjev za isplatu dodatnog pretfinanciranja popraćen privremenim izvješćem. Te se isplate dodatnih iznosa pretfinanciranja mogu zatražiti kad se iskoristi barem 70 % prethodne isplate pretfinanciranja. Kad je iz izvještaja o korištenju prethodne isplate pretfinanciranja vidljivo da je za podmirivanje troškova aktivnosti iskorišteno manje od 70 % prethodne isplate pretfinanciranja, iznos novog pretfinanciranja koji se treba isplatiti umanjuje se za neiskorišteni iznos iz prethodnog pretfinanciranja.

 

Privremeno izvješće ili izvješće o napretku / tehničko izvješće

U okviru određenih aktivnosti od korisnika će se tražiti da uz zahtjev za daljnje pretfinanciranje dostave i privremeno izvješće. U drugim slučajevima od korisnika se može tražiti da dostave i izvješće o napretku / tehničko izvješće o stanju provedbe projekta. Izvješća o napretku / tehnička izvješća ne pokreću isplate daljnjeg pretfinanciranja. Privremeno izvješće i izvješće o napretku / tehničko izvješće moraju se podnijeti do roka navedenog u ugovoru ili odluci o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Plaćanje ili povrat iznosa

Iznos konačnog plaćanja korisniku utvrđuje se na temelju završnog izvješća koje se dostavlja do roka navedenog u ugovoru/odluci o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako a) događanja za koja su dodijeljena bespovratna sredstva ne budu provedena ili budu provedena drukčije nego što je planirano ili b) stvarno nastali prihvatljivi troškovi korisnika budu manji od planiranih u fazi podnošenja prijave ili c) kvaliteta ostvarenih aktivnosti/proizvoda bude nezadovoljavajuća, financiranje se može razmjerno smanjiti ili se, ako je primjenjivo, od korisnika može zahtijevati povrat prekomjernih iznosa primljenih u okviru isplate pretfinanciranja.

U okviru određenih aktivnosti nacionalna ili Izvršna agencija prenosi 100 % bespovratnih sredstava dodijeljenih u ratama pretfinanciranja. U takvim slučajevima nije potrebno platiti konačan iznos. No ako na temelju završnog izvješća koje korisnik dostavlja do roka navedenog u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava a) događanja za koja su dodijeljena bespovratna sredstva ne budu provedena ili budu provedena drukčije nego što je planirano ili b) stvarno nastali prihvatljivi troškovi korisnika budu manji od planiranih u fazi podnošenja prijave ili c) kvaliteta ostvarenih aktivnosti/proizvoda bude nezadovoljavajuća, od korisnika će se zahtijevati povrat prekomjernih iznosa primljenih u okviru isplate pretfinanciranja.

U načelu se završno plaćanje ili zahtjev za povrat dostavljaju u roku od 60 kalendarskih dana od primitka završnog izvješća.

Više informacija o načinima plaćanja koji se primjenjuju na svaku aktivnost može se pronaći u odjeljku „Rokovi u okviru trajanja projekta i načini plaćanja” u nastavku.

 

Financijske sankcije

Korisnici centraliziranih aktivnosti za koje se utvrdi da su teško prekršili svoje ugovorne obveze mogu podlijegati financijskim sankcijama, u skladu s uvjetima utvrđenima ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.