Cuprins
Căutați în ghid

Termene-limită pe durata proiectului și modalități de plată

Termene limită pe durata proiectului Modalități de plată
Data orientativă a notificării deciziei de acordare a grantului Data orientativă de semnare a acordului de grant Data plății finale/cererii de rambursare a soldului Numărul prefinanțărilor Raport intermediar (tehnic) % din grant furnizat în diferite etape
AC1 – Mobilitatea studenților și a cadrelor didactice din învățământul superior 4 luni de la termenul-limită de depunere 4 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către agenția națională 2 Da Prefinanțare: 80 %-20 % Sold: 0 %
AC1 – Alte tipuri de mobilitate (VET, învățământul școlar, învățământul pentru adulți și tineret) 4 luni de la termenul-limită de depunere 4 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către agenția națională 1 Nu Prefinanțare: 80 % Sold: 20 %
AC1 - VET (opțional) 4 luni de la termenul-limită de depunere 4 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către agenția națională 2 Da

Prefinanțare: 80 %-20 %

Sold: 0 %

AC1 - Programe de masterat comune Erasmus Mundus 5 luni de la termenul-limită de depunere 6 luni de la termenul-limită de depunere Nu este prevăzută plata soldului 3 Nu Prefinanțare: 25 %-50 %-25 % Sold: 0 %
AC2 – Parteneriate strategice cu o durată de până la 2 ani 4 luni de la termenul-limită de depunere 5 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către agenția națională 1 Nu Prefinanțare: 80 % Sold: 20 %
AC2 – Parteneriate strategice cu o durată cuprinsă între 2 și 3 ani 4 luni de la termenul-limită de depunere 5 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către agenția națională 2 Da Prefinanțare: 40 %-40 % Sold: 20 %
AC2 - Parteneriate strategice care utilizează formatul parteneriatelor de schimb interșcolar (opțional) 4 luni de la termenul-limită de depunere 6 luni de la termenul-limită de depunere  În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către toate agențiile naționale implicate 2 Da Prefinanțare: 80 %-20 % Sold: 0 %
AC2 - Alianțele pentru cunoaștere (inclusiv universitățile europene) și alianțe ale competențelor sectoriale 5 luni de la termenul-limită de depunere 7 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 2 Da Prefinanțare: 40 %-40 % Sold: 20 %
AC2 – Consolidarea capacităților pentru învățământul superior 6 luni de la termenul-limită de depunere 7 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 2 Da Prefinanțare: 50 %-40 % Sold: 10 %
AC2 – Consolidarea capacităților în domeniul tineretului 5 luni de la termenul-limită de depunere 6 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 1 Da Prefinanțare: 80 % Sold: 20 %
AC3 – Proiecte de dialog pentru tineret 4 luni de la termenul-limită de depunere 4 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către agenția națională 1 Nu Prefinanțare: 80 % Sold: 20 %
Activități Jean Monnet 5 luni de la termenul-limită de depunere 6 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 1 Da Prefinanțare: 70 % Sold: 30 %
Sport - Parteneriate de colaborare 5 luni de la termenul-limită de depunere 6 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 1 Nu Prefinanțare: 70 % Sold: 30 %
Sport – Parteneriate de colaborare de mici dimensiuni 5 luni de la termenul-limită de depunere 6 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 1 Nu Prefinanțare: 70 % Sold: 30 %
Sport – Evenimente sportive europene non-profit 5 luni de la termenul-limită de depunere 6 luni de la termenul-limită de depunere În termen de 60 de zile calendaristice de la primirea raportului final de către Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 1 Nu Prefinanțare: 70 % Sold: 30 %

Pentru parteneriatele strategice care utilizează formatul parteneriatelor de schimb interșcolar și proiecte în cadrul acțiunii-cheie 1 din domeniul VET, în funcție de cadrul juridic național și statutul juridic al organizațiilor implicate în proiect, agenția națională poate decide să aplice un model de prefinanțare de 100 %. Pentru proiectele din cadrul acțiunii-cheie 1 din domeniul VET, agenția națională poate decide să utilizeze modelul de prefinanțare de 100 % numai dacă solicitantul este o școală conform legislației naționale. În cazurile în care nu se aplică acest model, se vor utiliza celelalte modele de finanțare aplicabile pentru aceste acțiuni.

Vă rugăm să rețineți că datele orientative prevăzute în tabelul de mai sus sunt furnizate doar cu titlu informativ și nu constituie o obligație legală pentru agențiile naționale și pentru Agenția Executivă. În mod similar, în ceea ce privește modalitățile de plată prezentate mai sus, trebuie menționat că acestea vor fi aplicate în general, dar, în funcție de situația fiecărei organizații solicitante sau a fiecărui consorțiu în cauză (de exemplu, în funcție de capacitatea financiară), pot fi prevăzute mecanisme diferite în acordul de grant sau în decizia de acordare a grantului. În cazul unui deficit de credite UE pentru un anumit exercițiu bugetar, primele niveluri ale plăților de prefinanțare pot fi reduse suplimentar.