TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Határidők a projekt életciklusában és a kifizetési módok

Határidők a projekt életciklusában Kifizetési módok
Az odaítélési határozatról történő értesítés indikatív időpontja A támogatási megállapodás aláírásának indikatív időpontja Az utolsó kifizetésre/egyenleg visszatérítésére vonatkozó kérelem időpontja Előfinanszírozási kifizetések száma Időközi (technikai) jelentés A támogatás hány %-át bocsátják rendelkezésre a különböző szakaszokban
1. pályázati kategória – A felsőoktatásban tanuló hallgatók és a felsőoktatási munkatársak/szakemberek/oktatók mobilitása A benyújtási határidőtől számított 4 hónap A benyújtási határidőtől számított 4 hónap A záróbeszámoló nemzeti irodához történő beérkezését követő 60 naptári napon belül 2 Igen Előfinanszírozás: 80%-20% Egyenleg: 0%
1. pályázati kategória – A mobilitás egyéb típusai (szakoktatás és-képzés, közoktatás, felnőttoktatás és ifjúságügy) A benyújtási határidőtől számított 4 hónap A benyújtási határidőtől számított 4 hónap A záróbeszámoló nemzeti irodához történő beérkezését követő 60 naptári napon belül 1 Nem Előfinanszírozás: 80% Egyenleg: 20%
1. pályázati kategória – Szakoktatás és -képzés (nem kötelező) A benyújtási határidőtől számított 4 hónap A benyújtási határidőtől számított 4 hónap A záróbeszámoló nemzeti irodához történő beérkezését követő 60 naptári napon belül 2 Igen

Előfinanszírozás: 80%–20%

Egyenleg: 0%

1. pályázati kategória – Erasmus Mundus közös mesterképzések A benyújtási határidőtől számított 5 hónap A benyújtási határidőtől számított 6 hónap Nincs egyenlegkifizetés tervezve 3 Nem Előfinanszírozás: 25%-50%-25% Egyenleg: 0%
2. pályázati kategória – Legfeljebb 2 évre szóló stratégiai partnerségek A benyújtási határidőtől számított 4 hónap A benyújtási határidőtől számított 5 hónap A záróbeszámoló nemzeti irodához történő beérkezését követő 60 naptári napon belül 1 Nem Előfinanszírozás: 80% Egyenleg: 20%
2. pályázati kategória – A 2–3 évre szóló stratégiai partnerségek A benyújtási határidőtől számított 4 hónap A benyújtási határidőtől számított 5 hónap A záróbeszámoló nemzeti irodához történő beérkezését követő 60 naptári napon belül 2 Igen Előfinanszírozás: 40%-40% Egyenleg: 20%
2. pályázati kategória – Stratégiai partnerségek, iskolai csereprogramokra irányuló partnerségek formátuma (nem kötelező) A benyújtási határidőtől számított 4 hónap A benyújtási határidőtől számított 6 hónap  A záróbeszámolónak az összes érintett nemzeti irodához történő beérkezését követő 60 naptári napon belül 2 Igen Előfinanszírozás: 80%-20% Egyenleg: 0%
2. pályázati kategória – Tudásszövetségek (beleértve az európai egyetemeket) és ágazati szakképzettség-fejlesztési szövetségek A benyújtási határidőtől számított 5 hónap A benyújtási határidőtől számított 7 hónap A záróbeszámoló EACEA-hoz történő beérkezését követő 60 napon belül 2 Igen Előfinanszírozás: 40%–40% Egyenleg: 20%
2. pályázati kategória – Felsőoktatási kapacitásépítés A benyújtási határidőtől számított 6 hónap A benyújtási határidőtől számított 7 hónap A záróbeszámoló EACEA-hoz történő beérkezését követő 60 napon belül 2 Igen Előfinanszírozás: 50%–40% Egyenleg: 10%
2. pályázati kategória – Kapacitásfejlesztés/fejlesztés ifjúsági területen A benyújtási határidőtől számított 5 hónap A benyújtási határidőtől számított 6 hónap A záróbeszámoló EACEA-hoz történő beérkezését követő 60 napon belül 1 Igen Előfinanszírozás: 80% Egyenleg: 20%
3. pályázati kategória – Ifjúsági párbeszédre irányuló projektek A benyújtási határidőtől számított 4 hónap A benyújtási határidőtől számított 4 hónap A záróbeszámoló nemzeti irodához történő beérkezését követő 60 naptári napon belül 1 Nem Előfinanszírozás: 80% Egyenleg: 20%
Jean Monnet-tevékenységek A benyújtási határidőtől számított 5 hónap A benyújtási határidőtől számított 6 hónap A záróbeszámoló EACEA-hoz történő beérkezését követő 60 napon belül 1 Igen Előfinanszírozás: 70% Egyenleg: 30%
Sport – Együttműködési partnerségek A benyújtási határidőtől számított 5 hónap A benyújtási határidőtől számított 6 hónap A záróbeszámoló EACEA-hoz történő beérkezését követő 60 napon belül 1 Nem Előfinanszírozás: 70% Egyenleg: 30%
Sport – Kis együttműködési partnerségek A benyújtási határidőtől számított 5 hónap A benyújtási határidőtől számított 6 hónap A záróbeszámoló EACEA-hoz történő beérkezését követő 60 napon belül 1 NINCS Előfinanszírozás: 70% Egyenleg: 30%
Sport – Európai nonprofit sportesemények A benyújtási határidőtől számított 5 hónap A benyújtási határidőtől számított 6 hónap A záróbeszámoló EACEA-hoz történő beérkezését követő 60 napon belül 1 Nem Előfinanszírozás: 70% Egyenleg: 30%

A szakoktatás és -képzés területén megvalósított, az iskolai csereprogramokra irányuló partnerségek formátumát alkalmazó stratégiai partnerségek és az 1. pályázati kategória (1. kulcsintézkedés) esetében a nemzeti jogi kerettől és a projektben résztvevő szervezetek/intézmények jogállásától függően a nemzeti iroda dönthet a 100%-os előfinanszírozás mellett. A szakoktatás és -képzés területén megvalósított, az 1. pályázati kategória szerinti projektek esetében a nemzeti iroda dönthet úgy, hogy kizárólag akkor alkalmazza a 100%-os előfinanszírozási modellt, ha a pályázó a nemzeti jog szerinti iskola. Az e modell alkalmazását mellőző esetekben az e cselekvésekre alkalmazandó többi finanszírozási modellt alkalmazzák.

Vegye figyelembe, hogy a fenti táblázatban feltüntetett indikatív időpontok csupán az általános tájékozódást szolgálják, és nem jelentenek jogszabályi kötelezettséget a nemzeti irodákra és a Végrehajtó Ügynökségre nézve. A fent ismertetett kifizetési módok tekintetében is érvényes, hogy általánosan alkalmazandóak, a támogatási megállapodás vagy a támogatási határozat azonban az érintett pályázó szervezet/intézmény vagy konzorcium egyedi helyzetétől (például finanszírozási képességétől) függően ettől eltérően is rendelkezhet. Ha egy adott költségvetési évre vonatkozó uniós előirányzatok nem elégségesek, az első előfinanszírozási kifizetés mértéke tovább csökkenthető.