Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Rokovi u okviru trajanja projekta i načini plaćanja

rokovi u okviru trajanja projekta načini plaćanja
Okvirni datum obavijesti o odluci o dodjeli bespovratnih sredstava Okvirni datum za potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Datum konačne isplate / zahtjeva za povrat iznosa Broj pretfinanciranja Privremeno (tehničko) izvješće % bespovratnih sredstava isplaćenih u različitim fazama
KM1 – Mobilnost studenata i osoblja u sustavu visokog obrazovanja 4 mjeseca od roka za podnošenje zahtjeva 4 mjeseca od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 kalendarskih dana od datuma kada NA zaprimi završno izvješće 2 Da Pretfin.: 80 % – 20 % Preostali iznos: 0 %
KM1 – Ostale vrste mobilnosti (SOO, školsko obrazovanje, obrazovanje odraslih i mladi) 4 mjeseca od roka za podnošenje zahtjeva 4 mjeseca od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 kalendarskih dana od datuma kada NA zaprimi završno izvješće 1 Ne Pretfin.: 80 % Preostali iznos: 20 %
KM1 – SOO (izborno) 4 mjeseca od roka za podnošenje zahtjeva 4 mjeseca od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 kalendarskih dana od datuma kada NA zaprimi završno izvješće 2 Da

Pretfin.: 80 % – 20 %

Preostali iznos: 0 %

KM1 – Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus 5 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva 6 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva Nije predviđeno plaćanje razlike 3 Ne Pretfin.: 25 % – 50 % – 25 % Preostali iznos: 0 %
KM2 – Strateška partnerstva u trajanju do 2 godine 4 mjeseca od roka za podnošenje zahtjeva 5 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 kalendarskih dana od datuma kada NA zaprimi završno izvješće 1 Ne Pretfin.: 80 % Preostali iznos: 20 %
KM2 – Strateška partnerstva u trajanju od 2 do 3 godine 4 mjeseca od roka za podnošenje zahtjeva 5 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 kalendarskih dana od datuma kada NA zaprimi završno izvješće 2 Da Pretfin.: 40 % – 40 % Preostali iznos: 20 %
KM2 – Strateška partnerstva u kojima se primjenjuje format partnerstava za razmjenu u školama (izborno) 4 mjeseca od roka za podnošenje zahtjeva 6 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva  U roku od 60 kalendarskih dana od datuma kada svi uključeni NA-ovi zaprime završna izvješća 2 Da Pretfin.: 80 % – 20 % Preostali iznos: 0 %
KM2 – udruženja Znanja (uključujući europska sveučilišta) i udruženja sektorskih vještina 5 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva 7 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 dana od datuma kada EACEA zaprimi završno izvješće 2 Da Pretfin.: 40 % – 40 % Preostali iznos: 20 %
KM2 – Jačanje kapaciteta u visokom obrazovanju 6 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva 7 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 dana od datuma kada EACEA zaprimi završno izvješće 2 Da Pretfin.: 50 % – 40 % Preostali iznos: 10 %
KM2 – Jačanje kapaciteta u području mladih 5 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva 6 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 dana od datuma kada EACEA zaprimi završno izvješće 1 Da Pretfin.: 80 % Preostali iznos: 20 %
KM3 – Sastanci za dijalog s mladima 4 mjeseca od roka za podnošenje zahtjeva 4 mjeseca od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 kalendarskih dana od datuma kada NA zaprimi završno izvješće 1 Ne Pretfin.: 80 % Preostali iznos: 20 %
Aktivnosti Jean Monnet 5 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva 6 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 dana od datuma kada EACEA zaprimi završno izvješće 1 Da Pretfin.: 70 % Preostali iznos: 30 %
Sport – Suradnička partnerstva 5 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva 6 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 dana od datuma kada EACEA zaprimi završno izvješće 1 Ne Pretfin.: 70 % Preostali iznos: 30 %
Sport – Mala suradnička partnerstva 5 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva 6 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 dana od datuma kada EACEA zaprimi završno izvješće 1 Ne Pretfin.: 70 % Preostali iznos: 30 %
Sport – Neprofitna europska sportska događanja 5 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva 6 mjeseci od roka za podnošenje zahtjeva U roku od 60 dana od datuma kada EACEA zaprimi završno izvješće 1 Ne Pretfin.: 70 % Preostali iznos: 30 %

Za strateška partnerstva u kojima se primjenjuje format partnerstava za razmjenu u školama i za projekte ključne aktivnosti 1 u području SOO-a, ovisno o nacionalnom pravnom okviru i pravnom statusu organizacija uključenih u projekt, nacionalna agencija može odlučiti primjenjivati model pretfinanciranja u iznosu od 100 %. Za projekte ključne aktivnosti 1 u području SOO-a nacionalna agencija može odlučiti upotrijebiti model 100-postotnog pretfinanciranja samo ako je podnositelj zahtjeva škola u skladu s nacionalnim pravom. U slučajevima u kojima se ne primjenjuje taj model upotrebljavat će se drugi modeli financiranja koji se primjenjuju na te aktivnosti.

Napominjemo da su okvirni datumi iz prethodne tablice samo informativni i ne čine pravnu obvezu nacionalnih agencija i Izvršne agencije. Slično kao i u vezi s prethodno predstavljenim načinima plaćanja treba napomenuti da će se oni primjenjivati općenito, ali se, ovisno o pojedinačnoj situaciji organizacije podnositeljice ili predmetnog konzorcija (npr. ovisno o financijskoj sposobnosti), mogu predvidjeti različita rješenja za ugovor ili odluku o dodjeli bespovratnih sredstava. U slučaju manjka predviđenih sredstava EU-a za određenu financijsku godinu prvi iznos pretfinanciranja može se dodatno smanjiti.