Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Iznos bespovratnih sredstava

Prihvaćanje zahtjeva ne predstavlja obvezu dodjele iznos sredstava koji je jednak iznosu koji je zatražio podnositelj. Tražena sredstva mogu se smanjiti na temelju posebnih financijskih pravila koja se primjenjuju na određenu mjeru.

Dodjela bespovratnih sredstava u određenom krugu odabira ne znači pravo na dodjelu u naknadnim krugovima.

Treba napomenuti da je iznos predviđen u ugovoru najveći iznos koji nije moguće povećavati, bez obzira na to je li korisnik zatražio veći iznos.

Sredstva koja isplaćuje Izvršna agencija ili nacionalna agencija moraju biti utvrđena u okviru računa ili podračuna koji je koji je korisnik naveo za plaćanje bespovratnih sredstava.