Cuprins
Căutați în ghid

Acordul De Grant/Decizia De Acordare A Grantului

Dacă proiectul este selectat pentru un grant în cadrul programului Erasmus+:

  • o decizie de acordare a grantului – luată de Agenția Executivă – este notificată solicitantului unui proiect selectat. La primirea/notificarea deciziei, solicitantul devine beneficiar al unui grant UE și poate începe proiectul1;
  • este încheiat un acord de grant semnat între agenția națională sau Agenția Executivă care selectează proiectul și solicitant. Solicitantul va primi acordul de grant, care va fi semnat de către reprezentantul său legal și retrimis către agenția națională sau Agenția Executivă; agenția națională sau Agenția Executivă este ultima parte care semnează. Atunci când acordul de grant este semnat de ambele părți, solicitantul devine beneficiar al unui grant UE și poate începe proiectul2.

În funcție de tipul de acțiune, acordurile de grant pot lua forma unor acorduri cu un singur beneficiar, solicitantul fiind unicul beneficiar, sau a unor acorduri cu beneficiari multipli, în care toate organizațiile partenere ale consorțiului devin beneficiari ai acordului. Acordul cu beneficiari multipli este semnat de coordonatorul care este singurul punct de contact pentru agenția națională sau Agenția Executivă. Cu toate acestea, toate celelalte organizații care participă la un proiect (co-beneficiari) semnează un mandat pentru a conferi coordonatorului responsabilitatea de a acționa în calitate de beneficiar principal. Ca regulă generală, mandatele prin care fiecare partener împuternicește solicitantul trebuie să fie furnizate în etapa de depunere a cererii. Dacă mandatele sunt prevăzute pentru o etapă ulterioară, acestea trebuie să fie puse la dispoziție cel târziu până la data semnării acordului de grant.

Nota bene: Mandatele nu sunt necesare pentru organizațiile partenere din alte țări decât țara organizației solicitante, în cazul studenților și al membrilor personalului participanți la proiecte de mobilitate în învățământul superior, al cursanților și personalului care participă la proiecte de mobilitate în domeniul educației și formării profesionale și al personalului implicat în proiecte de mobilitate în domeniul învățământului pentru adulți. Cu toate acestea, organizațiile membre ale consorțiilor naționale în domeniile învățământului superior, EFP, școlar și al învățământului pentru adulți trebuie să furnizeze un mandat organizației solicitante.

Ca o excepție, pentru parteneriatele strategice care utilizează formatul „Parteneriate de schimb între școli”, fiecare organizație participantă implicată într-un proiect selectat va semna un acord de grant separat (cu beneficiar unic) – specific pentru cota sa din grant – cu agenția națională din țara în care aceasta este stabilită.

Modelele de acorduri de grant și de decizii de acordare a grantului utilizate în cadrul programului Erasmus+ vor fi puse la dispoziție în cursul anului pe site-ul Comisiei Europene și pe cel al Agenției Executive.

Calendarul orientativ pentru primirea acordurilor de grant și a deciziilor de acordare a grantului în cadrul fiecărei acțiuni este indicat în secțiunea „Termenele limită pe durata proiectului și modalitățile de plată” de mai jos.

  • 1. Pentru excepții de la această regulă, a se vedea secțiunea „principiul neretroactivității" din prezenta parte a ghidului.
  • 2. A se vedea nota de subsol de mai sus.