TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Támogatási szerződés/határozat

Ha a projektet kiválasztották az Erasmus+ program keretében történő uniós támogatásra:

  • a kiválasztott projekt pályázóját értesítik a Végrehajtó Ügynökség által elfogadott pályázati döntésről. A pályázó a határozat kézhezvételét/az értesítést követően az uniós támogatás kedvezményezettje lesz, és elkezdheti a projekt megvalósítását1;
  • a projektet kiválasztó nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség támogatási szerződést ír alá a pályázóval. A pályázó megkapja a támogatási szerződést, amelyet törvényes képviselője útján aláír és visszajuttat a nemzeti irodához vagy a Végrehajtó Ügynökséghez; az utolsóként aláíró fél a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség. Ha mindkét fél aláírta a szerződést, a pályázó az uniós támogatás kedvezményezettje lesz, és elkezdheti a projekt megvalósítását2.

A pályázati kategória típusától függően a támogatási szerződés vonatkozhat egy kedvezményezettre (a pályázó a megállapodás egyetlen kedvezményezettje) vagy több kedvezményezettre (a konzorcium összes partnerszervezete a megállapodás kedvezményezettje). A több kedvezményezettes támogatási szerződést a koordinátor írja alá, és ő az egyetlen kapcsolattartó a nemzeti hivatallal vagy a Végrehajtó Ügynökséggel. A projektben részt vevő összes szervezet/intézmény (társkedvezményezettek) meghatalmazást ír alá, amellyel átruházza a koordinátorra a fő kedvezményezettként történő eljárás felelősségét. Általános szabály, hogy a partnerek pályázóra vonatkozó felhatalmazásait már a pályázati szakaszban be kell nyújtani. Lehetőség van arra, hogy a felhatalmazásokat csak később nyújtsák be, de ennek legkésőbb a támogatási szerződés aláírásakor meg kell történnie.

Megjegyzés: a pályázó intézmény országa kivételével nem szükséges felhatalmazást benyújtani a nem a pályázó intézmény országában működő partnerintézmények részéről a felsőoktatásban tanuló hallgatók és a felsőoktatási munkatárs/szakember/oktató számára, a szakképzésben tanulók és a szakképzésben oktató munkatárs/szakember/oktató számára, a közoktatási munkatárs/szakember/oktató számára, valamint a felnőttoktatásban dolgozó munkatárs/szakember/oktató számára kidolgozott mobilitási projektek esetében. Ugyanakkor a felsőoktatás, a szakképzés, a közoktatás és a felnőttoktatás szektor területén működő nemzeti konzorciumok tagintézményeinek be kell nyújtaniuk felhatalmazásukat a pályázó intézmény számára.

Kivételt képeznek azok a stratégiai partnerségek, amelyek az „iskolai csereprogramokként megvalósuló partnerségek” formátumát használják: ezeknél a kiválasztott projektben érintett összes részt vevő intézmény – a támogatásból az adott intézménynek odaítélt részre vonatkozó – külön (egy kedvezményezettre vonatkozó) támogatási szerződést ír alá saját országa nemzeti irodájával.

A támogatási szerződések és határozatok Erasmus+ program keretében használatos mintái az év folyamán elérhetővé válnak az Európai Bizottság és a Végrehajtó Ügynökség honlapján.

A támogatási szerződések és pályázati döntések átvételének tervezett időpontjai az egyes pályázati kategóriák vonatkozásában a „Határidők a projekt életciklusában és kifizetési módok” szakaszban szerepelnek.

  • 1. Kivételek ez alól a szabály alól: lásd a pályázati útmutató C. részében található „visszaható hatály tilalma” című szakaszt.
  • 2. Lásd az előző lábjegyzetet.