Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava/odluka

Ako je projekt odabran za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Erasmus+:

  • odluka od odjeli bespovratnih sredstava – koju donosi Izvršna agencija – dostavlja se podnositelju odabranog projekta. Po primitku odluke ili obavijesti o odluci, podnositelj postaje korisnik bespovratnih sredstava EU-a i može početi s provedbom projekta1;
  • potpisuje se ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između nacionalna ili Izvršne agencije koja je odabrala projekt i podnositelja. Podnositelj dobiva ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava koji potpisuje njegov pravni zastupnik i vraća ga nacionalnoj agenciji ili Izvršnoj agenciji; nacionalna ili Izvršna agencija posljednja je stranka potpisnica. Kada obje stranke potpišu ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, podnositelj postaje korisnik bespovratnih sredstava EU-a i može započeti projekt2.

Ovisno o vrsti mjere, ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava mogu biti ugovori s jednim korisnikom, pri čemu je podnositelj jedini korisnik, ili ugovori za više korisnika, pri čemu sve partnerske organizacije u konzorciju postaju korisnici ugovora. Ugovor za više korisnika potpisuje koordinator koji je jedina kontaktna točka za nacionalnu ili Izvršnu agenciju. Međutim, sve ostale organizacije koje sudjeluju u projektu (sukorisnici) potpisuju punomoć kojom koordinatoru prenose odgovornost da djeluje kao glavni korisnik. U načelu se punomoći svakog partnera podnositelja moraju navesti u fazi podnošenja prijave. Ako se te punomoći dostavljaju u kasnijoj fazi, moraju se dostaviti najkasnije do trenutka potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Napomena: Punomoći ne moraju imati partnerske organizacije u drugim državama u kojima se ne nalazi organizacija podnositeljica u slučaju projekata mobilnosti za studente i nastavno osoblje ustanova visokog obrazovanja, projekata mobilnosti za učenike i osoblje u VET-u i projekata mobilnosti za osoblje za obrazovanje odraslih. Međutim, organizacije članice nacionalnih konzorcija u području visokog obrazovanja, VET-a i obrazovanja odraslih moraju dostaviti svoju punomoć organizaciji podnositeljici zahtjeva.

Iznimno će, u strateškim partnerstvima u kojima se primjenjuje format „partnerstava za razmjenu u školama”, svaka organizacija sudionica uključena u odabrani projekt potpisati zaseban ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (za jednog korisnika) – poseban za njezin dio bespovratnih sredstava – s nacionalnom agencijom u svojoj zemlji.

Predlošci ugovora o bespovratnim sredstvima i odluka o dodjeli bespovratnih sredstava koje se koriste u okviru programa Erasmus+ bit će dostupni za vrijeme godine na web-mjestima Europske komisije i Izvršne agencije.

Okvirni rokovi za primitak ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i odluka u okviru svake aktivnosti navedeni su u odjeljku „Rokovi u okviru trajanja projekta i načini plaćanjaˮ u nastavku.

  • 1. Za iznimke od toga pravila, vidjeti odjeljak „Nemogućnost retroaktivne isplateˮ ovog Vodiča.
  • 2. Vidi prethodnu bilješku.