TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Mi történik a pályázat benyújtása után?

A nemzeti irodákhoz és a Végrehajtó Ügynökséghez beérkező pályázatokat értékelési folyamatnak vetik alá.

Értékelési folyamat

A nemzeti irodák és a Végrehajtó Ügynökség a beérkezett pályázatokat kizárólag a pályázati útmutatóban leírt feltételek és szempontok szerint értékeli. Az értékelés a következőket foglalja magában:

  • formai ellenőrzés annak megállapítása érdekében, hogy a pályázat eleget tesz-e a formai követelményeknek és a nem állnak-e fenn kizáró okok;
  • tartalmi értékelés annak megállapítása érdekében, milyen mértékben felelnek meg a résztvevő szervezetek/intézmények a kiválasztási szempontoknak (működési és pénzügyi kapacitás), és milyen mértékben felel meg a projekt a tartalmi követelményeknek. Ez a tartalmi értékelés többnyire független szakértők bevonásával történik. A szakértőket az értékelés során az Európai Bizottság által kidolgozott iránymutatások segítik. Ezek az iránymutatások az Európai Bizottság és az Erasmus+ projektek támogatásáért felelős irodák honlapján lesznek elérhetők;
  • annak ellenőrzése, hogy a pályázatra nézve nem áll fenn a kettős finanszírozás veszélye. Ha szükséges, ezt az ellenőrzést más nemzeti irodák vagy érintett szereplők bevonásával hajtják végre.

A nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség értékelő bizottságot jelöl ki a teljes folyamat irányításának felügyeletére. A szakértők által elvégzett értékelés alapján az értékelő bizottság összeállítja a kiválasztásra javasolt projektek listáját.

Az értékelési folyamat során a pályázókat – a pályázati útmutatóban található valamennyi pályázati kategória esetében – további információk rendelkezésre bocsátására vagy a pályázat kapcsán benyújtott igazoló dokumentumok pontosítására szólíthatják fel, feltéve, hogy az információk rendelkezésre bocsátása vagy a dokumentumok pontosítása nem jár a pályázat lényeges megváltoztatásával. A kiegészítő információk rendelkezésre bocsátása vagy a dokumentumok pontosítása különösen indokolt nyilvánvaló elírások esetében, vagy – több kedvezményezettre vonatkozó támogatási szerződéssel finanszírozott projekteknél – ha hiányzik egy vagy több, partnerek által adott partneri meghatalmazás (a több kedvezményezettre vonatkozó támogatási szerződésekről lásd a „Támogatási szerződés/pályázati döntés” című szakaszt).

Végső döntés

Az értékelési folyamat végén a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség a következők alapján dönt a támogatandó projektekről:

  • az értékelő bizottság által javasolt sorrend;
  • az egyes pályázati kategóriákra (vagy a kategórián belül egy bizonyos tevékenységtípusra) odaítélhető költségvetés.

A kiválasztási eljárást követően a pályázatot és a kapcsolódó dokumentációt, illetve az egyéb csatolt dokumentumokat az eljárás eredményétől függetlenül egyetlen esetben sem küldik vissza a pályázónak.

Értesítés a támogatás odaítéléséről szóló határozatokról

A kiválasztás eredményeiről történő értesítés tervezett időpontjai az egyes pályázati kategóriák vonatkozásában a „Határidők a projekt életciklusában és a kifizetési módok” című szakaszban szerepelnek.