Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Što slijedi nakon podnošenja zahtjeva?

Svi zahtjevi koje zaprime nacionalne agencije ili Izvršna agencija prolaze kroz postupak ocjenjivanja.

Postupak ocjenjivanja

Prijedloge projekata ocjenjuje nacionalna agencija ili Izvršna agencija koja je zaprimila zahtjev, isključivo na temelju kriterija utvrđenih u ovom Vodiču. Ocjenjivanje podrazumijeva:

  • formalnu provjeru ispunjavanja kriterija prihvatljivosti i kriterija za isključenje;
  • ocjenu kvalitete kako bi se ocijenio stupanj do kojeg organizacije sudionice ispunjavaju kriterije za odabir (npr. tehnička i financijska sposobnost) i ispunjava li projekt kriterije za dodjelu. Takvo ocjenjivanje kvalitete u većini slučajeva obavlja se uz potporu neovisnih stručnjaka. Stručnjaci svoje ocjenjivanje temelje na smjernicama koje je razvila Europska komisija; Te smjernice dostupne su na web-mjestima Europske komisije i agencija koje su odgovorne za upravljanje projektima Erasmus+;
  • provjeru postoji li rizik od dvostrukog financiranja. Ako je potrebno, takva se provjera obavlja u suradnji s drugim agencijama ili drugim dionicima.

Nacionalna ili izvršna agencija imenuje odbor za ocjenjivanje koji će nadzirati upravljanje cijelim postupkom odabira. Na temelju ocjene stručnjaka, odbor za ocjenjivanje uspostavlja popis projekata koji se predlažu za odabir.

Za aktivnosti obuhvaćene ovim Vodičem, za vrijeme postupka ocjenjivanja od podnositelja se može tražiti da dostave dodatne informacije ili da objasne prateće dokumente dostavljene u vezi sa zahtjevom, pod uvjetom da te informacije ili objašnjenja bitno ne mijenjaju prijedlog. Dodatne informacije i objašnjenja posebno su opravdani u slučaju očitih administrativnih grešaka podnositelja ili u slučajevima kada – za projekte koji se financiraju na temelju ugovora za više korisnika – nedostaje jedna ili više punomoći partnera (za ugovore o više korisnika vidjeti odjeljak „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava/odluka”).

Konačna odluka

Na kraju postupka ocjenjivanja, nacionalna ili Izvršna agencija odlučuje o projektima koji će se dodijeliti na temelju:

  • rang liste koju predlaže odbor za ocjenjivanje;
  • dostupnog proračuna za bilo koju mjeru (ili aktivnost u okviru te mjere)

Po okončanju postupka odabira, dokumenti za prijavu i popratni materijali ne šalju se natrag podnositelju, bez obzira na rezultat postupka.

Obavijest o odlukama o dodjeli bespovratnih sredstava

Okvirni kalendar za obavješćivanje o rezultatima odabira u okviru svake Aktivnosti naveden je u odjeljku „Rokovi projektnog ciklusa i načini plaćanjaˮ.