Kazalo
Iskanje po vodniku

Oddaja naročil podizvajalcem in dodelitev pogodb o izvedbi javnih naročil

Upravičenec lahko odda naročila podizvajalcem za posebne tehnične storitve, ki zahtevajo specializirane spretnosti (v zvezi s področjem prava, računovodstva, davka, človeških virov, informacijske tehnologije itd.), ali pogodbe o izvedbi javnih naročil. Stroški, ki jih ima upravičenec s to vrsto storitev, se torej lahko štejejo kot upravičeni stroški, če izpolnjujejo vsa druga merila, navedena v sporazumu ali sklepu o nepovratnih sredstev.

Kadar izvajanje projekta zahteva sklepanje pogodb za blago, delo ali storitve (izvedbo javnega naročila), morajo upravičenci dodeliti pogodbo ekonomsko najugodnejši ponudbi, npr. ponudbi, ki ponuja najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, ali po potrebi ponudbi z najnižjo ceno, ter pri tem zagotoviti, da ne pride do navzkrižja interesov in da se ohrani dokumentacija za primer revizije.

V primeru izvedbe javnega naročila, ki presega 60 000 EUR (ali 25 000 EUR za krepitev zmogljivosti na področju visokošolskega izobraževanja), lahko nacionalna ali Izvajalska agencija za naročnika poleg pravil, navedenih v prejšnjem odstavku, uvede dodatna posebna pravila. Ta posebna pravila bodo objavljena na spletiščih nacionalnih agencij in Izvajalske agencije.