Cuprins
Căutați în ghid

Subcontractarea Și Atribuirea Contractului De Achiziții Publice

Beneficiarul poate recurge la subcontractare pentru serviciile tehnice specifice care necesită competențe specializate (referitoare la servicii juridice, contabile, fiscale, din domeniul resurselor umane, informatice etc.) sau la contracte de punere în aplicare. Prin urmare, costurile suportate de beneficiar pentru acest tip de servicii pot fi considerate costuri eligibile, cu condiția să îndeplinească toate celelalte criterii descrise în acordul de grant sau în decizia de acordare a grantului.

În cazul în care punerea în aplicare a proiectului necesită achiziționarea de bunuri, lucrări sau servicii (contract de punere în aplicare), beneficiarii trebuie să atribuie contractul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, de exemplu, oferta care prezintă cel mai bun raport calitate-preț sau, după caz, oferta cu cel mai mic preț, asigurându-se că nu există niciun conflict de interese și că documentele sunt păstrate în caz de audit.

În cazul în care contractul de punere în aplicare depășește o valoare de 60 000 EUR (sau 25 000 EUR pentru consolidarea capacităților în acțiuni privind învățământul superior), agenția națională sau Agenția Executivă poate impune reguli speciale beneficiarului, în completarea celor menționate în alineatul anterior. Regulile speciale vor fi publicate pe site-ul agențiilor naționale și al Agenției Executive.