Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Offentlighet

Bortsett från kraven i fråga om synlighet för projektet samt spridning och användning av dess resultat (dvs. tilldelningskriterierna) finns det en skyldighet att ge varje beviljat projekt en viss minsta offentlighet.

Bidragsmottagarna måste tydligt markera Europeiska unionens stöd i alla meddelanden och publikationer, oavsett form eller medium, inbegripet internet, och vid de aktiviteter som bidraget används till.

Detta ska göras i enlighet med bestämmelserna i bidragsavtalet eller bidragsbeslutet. Om dessa bestämmelser inte följs fullständigt kan mottagarens bidrag komma att minskas.

Se riktlinjerna för spridning för bidragsmottagare i bilaga II till den här handledningen för ytterligare krav när det gäller synlighet för projektet.