Kazalo
Iskanje po vodniku

Obveščanje javnosti

Poleg zahtev v zvezi s prepoznavnostjo projekta ter razširjanjem in uporabo njegovih rezultatov (kar so merila za dodelitev) mora vsak odobreni projekt izpolniti obveznost glede minimalnega obveščanja javnosti.

Upravičenci morajo jasno navesti podporo Evropske unije v vseh obvestilih ali publikacijah, ne glede na vrsto ali sredstvo obveščanja, vključno z internetom, ter pri izvajanju vseh aktivnosti, za katere se uporabljajo nepovratna sredstva.

To je treba storiti v skladu z določbami, ki so zajete v sporazum ali sklep o nepovratnih sredstvih. Če se te določbe ne upoštevajo v celoti, se lahko zmanjšajo nepovratna sredstva upravičenca.

Za nadaljnje zahteve v zvezi s prepoznavnostjo projekta glej smernice za razširjanje za upravičence v Prilogi II k temu vodniku.