Cuprins
Căutați în ghid

Publicitate

În afară de cerințele referitoare la vizibilitatea proiectului și pentru diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectului (care sunt criterii de acordare), există o obligație privind publicitatea minimă pentru fiecare proiect aprobat.

Beneficiarii trebuie să specifice în mod clar sprijinul Uniunii Europene în toate comunicările sau publicațiile, în orice formă sau pe orice suport, inclusiv pe internet, sau cu ocazia activităților pentru care este utilizat grantul.

Acest lucru trebuie realizat în conformitate cu dispozițiile cuprinse în acordul de grant sau în decizia de acordare a unui grant. Dacă dispozițiile respective nu sunt respectate integral, grantul beneficiarului poate fi redus.

Vă rugăm să consultați orientările privind diseminarea destinate beneficiarilor din anexa II la prezentul ghid pentru cerințe suplimentare cu privire la vizibilitatea proiectului.