TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Nyilvánosság

A projekt láthatóságára és a projekteredmények terjesztésére és hasznosítására vonatkozó követelményeken (amelyek az tartalmi követelmények közé tartoznak) kívül a nyilvánossági kötelezettségek minimuma minden támogatott projektre vonatkozik.

A kedvezményezetteknek minden közleményben és közzétételben – legyen szó ezek bármilyen formájáról vagy bármilyen médiumról, az Internetet is beleértve –, valamint a támogatással megvalósuló tevékenységek alkalmával egyértelműen el kell ismerniük az európai uniós támogatást.

Ennek során be kell tartaniuk a támogatási szerződés vagy határozat rendelkezéseit. Amennyiben ezeket a rendelkezéseket nem tartják be teljes mértékben, a kedvezményezettnek odaítélt támogatás csökkenthető.

A projekt láthatóságára vonatkozó további követelményekkel kapcsolatosban figyelembe kell venni a pályázati útmutató II. mellékletében található, „Terjesztési iránymutatások a kedvezményezettek számára” című szakaszt.