Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Objava

Uz zahtjeve koji se odnose na vidljivost projekta i širenje i iskorištavanje njegovih rezultata (Kriteriji za dodjelu), postoji obveza minimalne objave u vezi sa svakim odobrenim projektom.

Korisnici moraju jasno priznati potporu Europske unije u svim komunikacijama ili objavljenim dokumentima, u bilo kojem obliku i bilo kojem mediju, uključujući na Internetu, ili u vezi s aktivnostima za koje se koriste bespovratna sredstva.

To se mora učiniti u skladu s odredbama iz ugovora ili odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako korisnik ne ispuni te obveze u potpunosti, bespovratna sredstva mogu se smanjiti.

Molimo pogledajte Smjernice o širenju za korisnike iz Priloga II. ovom Vodiču za dodatne zahtjeve u vezi s vidljivošću projekta.