Kazalo
Iskanje po vodniku

Odprta licenca in pravice intelektualne lastnine

Avtorska pravica ustvarjalcu katerega koli izvirnega dela – npr. učnega vira – načeloma podeljuje izključno pravico do uporabe tega dela. Licence so običajen način, s katerim imetniki avtorskih pravic drugim omogočijo uporabo svojih del. Licenca določa pogoje, pod katerimi imetnik pravic določenim posameznikom ali organizacijam podeli pravico do uporabe svojega dela.

Odprta licenca je način, s katerim imetnik avtorskih pravic (ustvarjalec ali drugi imetnik pravic) splošni javnosti podeli veljavno dovoljenje za uporabo svojega dela. Uporabljena odprta licenca je običajno navedena na delu samem ali tam, kjer se delo deli z drugimi. Kot pri drugih licencah odprta licenca ne pomeni prenosa avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine. Kdor podeli odprto licenco za svoje delo, ostane imetnik avtorskih pravic za svoje gradivo in ga lahko uporablja, kot želi, npr. za trženje rezultatov svojih projektov. Natančneje, odprta licenca, uporabljena za učni vir, ustvarjen s podporo programa Erasmus+, mora javnosti (tj. vsem tretjim stranem) omogočiti najmanj prosto:

  • uporabo dela;
  • prilagajanje dela svojim potrebam (npr. prevajanje, krajšanje, spreminjanje glede na lokalni kontekst itd.);
  • reproduciranje in deljenje izvirnega ali prilagojenega dela z drugimi (npr. s študenti v razredu, na spletu, s kolegi).

Erasmus+ upravičence spodbuja k uporabi čim bolj odprtih licenc1, vendar lahko upravičenci za zagotovitev največjega učinka svojih del izberejo odprte licence s posebnimi pogoji, zlasti:

  • da je treba povsod, kjer se delo ali njegova izvedena različica uporablja ali deli, navesti ustvarjalca;
  • da se delo ne sme uporabljati v komercialne namene (npr. prodajati s strani tretjih oseb, vključiti v učbenike, ki so naprodaj, itd.);
  • da je treba vse izvedene različice deliti z isto licenco ali pod enakimi licenčnimi pogoji.

Upravičenci Erasmus+ lahko izberejo katero koli odprto licenco ali celo razvijejo svojo, vendar se jih močno spodbuja, da uporabijo poznane obstoječe licence, primerne za to vrsto virov, in se tako izognejo podvajanju dela, zagotovijo pravno varnost in omogočijo združevanje več različnih del. Licenca ne sme vsebovati kakršnih koli pogojev, ki bi omejevali skupino uporabnikov, od njih zahtevali, da se registrirajo, sodelujejo ali se kako drugače zavežejo h kateri koli posebni dejavnosti ali ki bi določali, da je treba za uporabo zaprositi ali o njej poročati.

  • 1. Npr. razširjeni licenci Creative Commons Attribution ali Creative Commons Attribution-Share Alike za ustvarjalno delo, licenci GNU Public License in GNU Lesser Public License za programsko opremo ali licenca Open Database License za baze podatkov.