Cuprins
Căutați în ghid

Licența deschisă și drepturile de proprietate intelectuală

În general, drepturile de autor acordă creatorului oricărei lucrări originale - de exemplu, o resursă educațională - drepturile exclusive de a utiliza lucrarea respectivă. Licențele reprezintă o modalitate obișnuită prin care titularii drepturilor de autor pot acorda altora permisiunea de a le folosi lucrarea. O licență definește condițiile și modalitățile prin care titularul drepturilor acordă anumitor persoane fizice sau organizații dreptul de a folosi lucrarea sa.

O licență deschisă reprezintă o modalitate prin care titularul unui drept de autor (creator sau alt titular de drepturi) acordă publicului larg permisiunea legală de a utiliza lucrarea sa. Licența deschisă aplicată este indicată, de obicei, direct pe lucrare și oriunde este distribuită lucrarea. Ca și în cazul altor licențe, licențele deschise nu implică transferul dreptului de autor sau al altor drepturi de proprietate intelectuală. O persoană care acordă o licență deschisă pentru lucrarea sa rămâne în continuare titularul dreptului de autor asupra materialelor sale și poate utiliza ea însăși materialele după cum dorește, de exemplu pentru a comercializa rezultatele proiectelor proprii. În mod specific, o licență deschisă aplicată resurselor educaționale produse cu sprijinul programului Erasmus+ trebuie să permită publicului (și anume oricărui terț) să realizeze în mod gratuit cel puțin următoarele:

  • să utilizeze lucrarea;
  • să adapteze lucrarea după cum este necesar (de exemplu, să o traducă, să o scurteze, să o modifice pentru a o adapta la contexte locale etc.);
  • să reproducă și să distribuie altora lucrarea originală sau adaptată (de exemplu, elevilor din clasă, online, colegilor etc.).

Deși Erasmus+ încurajează beneficiarii să aplice licențele cele mai deschise,1 pentru a asigura un impact maxim al lucrărilor lor, beneficiarii pot alege licențe deschise care impun anumite condiții, în special condiții care prevăd:

  • obligația de a menționa creatorul ori de câte ori se folosește sau se distribuie lucrarea sau un derivat al acesteia;
  • interdicția de a folosi lucrarea în scopuri comerciale (de exemplu, comercializarea de către alte persoane, integrarea într-un manual comercial etc.);
  • obligația ca orice derivate ale lucrării să fie distribuite în baza aceleiași licențe sau a acelorași condiții de acordare a licenței.

Deși beneficiarii sunt liberi să aleagă orice licență deschisă sau chiar să își dezvolte propria licență deschisă, pentru a se evita dublarea eforturilor și pentru a asigura securitatea juridică și posibilitatea combinării mai multor lucrări, beneficiarii Erasmus + sunt încurajați ferm să utilizeze licențe existente cunoscute care sunt potrivite pentru tipul de resursă în cauză. Licența nu poate conține condiții care limitează grupul de utilizatori, care îi obligă pe utilizatori să se înregistreze, să participe sau să desfășoare în alt mod o activitate specifică sau care specifică faptul că utilizarea trebuie să fie solicitată sau raportată.

  • 1. De exemplu licențele folosite pe scară largă Creative Commons Attribution sau Creative Commons Attribution-Share Alike pentru lucrări creative, licența GNU Public License și licența GNU Lesser Public License pentru programe informatice sau licența Open Database License pentru baze de date.