TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Nyílt licenc és szellemitulajdon-jogok

A szerzői jog általában bármely eredeti mű – például oktatási segédanyag – alkotója számára kizárólagos jogot biztosít a mű használatára. A hasznosítási engedély (licenc) a szerzői jogi jogosultak arra szolgáló általános eszköze, hogy mások számára lehetővé tegyék a művük felhasználását. A hasznosítási engedély meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a jogosult konkrét egyének vagy szervezetek számára biztosítja a műve felhasználását.

A nyílt licenccel a szerzői jogi jogosult (alkotó vagy más jogosult) legálisan engedélyezheti a nagyközönség számára a műve felhasználását. Az alkalmazott nyílt licencet általában közvetlenül a művön, illetve a mű bármely megosztási helyén feltüntetik. Más hasznosítási engedélyekhez hasonlóan a nyílt licenc nem vonja maga után a szerzői jog vagy más szellemitulajdon-jogok átruházását. A művéhez nyílt licencet biztosító személy a továbbiakban is az anyagait megillető szerzői jog jogosultja marad, és maga is a kedve szerint használhatja az anyagokat, például kereskedelmi forgalomba hozhatja a projektjei eredményeit. Konkrétan, egy, az Erasmus+ támogatásával létrehozott oktatási segédanyagokra alkalmazott nyílt licencnek lehetővé kell tennie legalább azt, hogy a nagyközönség (azaz bármely harmadik fél) szabadon:

  • használja a művet;
  • szükség szerint adaptálja a művet (például lefordítsa, rövidítse, a helyi környezetnek megfelelően módosítsa azt);
  • sokszorosítsa és ossza meg az eredeti vagy az adaptált művet másokkal (például diákokkal az osztályteremben, az interneten, a partnerekkel stb.).

Noha az Erasmus+ arra ösztönzi a kedvezményezetteket, hogy a művük lehető legnagyobb hatásának biztosítása érdekében a legnyíltabb licenceket1 használják, a kedvezményezettek sajátos feltételekhez kötött nyílt licencek mellett is dönthetnek, melyek különösen a következők:

  • az alkotót fel kell tüntetni minden olyan esetben, amikor a művet vagy a származékos művet felhasználják vagy megosztják;
  • a mű nem használható fel kereskedelmi célra (például azt mások nem értékesíthetik, nem szerepeltethetik kereskedelmi forgalomba kerülő tankönyvben stb.);
  • a származékos műveket ugyanazon licenc alatt, illetve engedélyezési feltételek mellett kell megosztani.

Noha a kedvezményezettek szabadon választhatnak nyílt licencet, sőt kidolgozhatják a saját nyílt licencüket, a mű másolásának elkerülése, a jogbiztonság garantálása, valamint több mű ötvözésének lehetővé tétele érdekében az Erasmus+ kedvezményezettjeit határozottan arra ösztönzik, hogy a segédanyagtípushoz megfelelő, jól ismert, létező forrásokat használjanak fel. A licenc nem tartalmazhat olyan feltételt, amely korlátozza a felhasználói csoportot, a felhasználókat regisztrációra, részvételre, illetve arra kényszeríti, hogy más módon bármely konkrét tevékenységet folytassanak, illetve amely kiköti, hogy a felhasználást kérelmezni kell vagy be kell jelenteni.

  • 1. Például a kreatív művek esetében széles körben alkalmazott Creative Commons Attribution vagy Creative Commons Attribution-Share Alike licenceket, a szoftverek esetében széles körben alkalmazott GNU nyilvános licencet és a GNU kevésbé általános nyilvános licencet, vagy az adatbázisok esetében széles körben alkalmazott nyílt adatbázislicencet.