Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Otvorena licencija i prava intelektualnog vlasništva

Autorskim pravima općenito se autoru izvornog djela, npr. obrazovnog sadržaja, daju isključiva prava uporabe tog djela. Licencije su uobičajeni način na koji nositelji autorskih prava drugima omogućavaju da se koriste njihovim djelima. U licenciji su utvrđeni uvjeti i odredbe prema kojima nositelj prava određenim pojedincima ili organizacijama daje pravo na uporabu svojega djela.

Otvorena licencija način je na koji nositelj autorskih prava (autor ili drugi nositelj prava) može odobriti uporabu svojih djela široj javnosti. Primijenjena otvorena licencija obično je naznačena izravno na djelu i na svim mjestima na kojima se djelo distribuira. Kao ni druge licencije otvorene licencije ne podrazumijevaju prijenos autorskih prava ili drugih prava intelektualnog vlasništva. Osoba koja daje otvorenu licenciju za svoje djelo i dalje je nositelj autorskog prava za svoje materijale i može se njima koristiti kako želi, npr. za komercijalizaciju ishoda svojih projekata. Točnije, otvorenom licencijom koja se primjenjuje na obrazovne sadržaje nastale uz potporu programa Erasmus+ javnosti (tj. svim trećim osobama) se mora barem omogućiti slobodna:

  • uporaba djela
  • potrebna prilagodba djela (npr. prijevod, skraćivanje, izmjena u skladu s lokalnim kontekstom itd.)
  • reprodukcija i razmjena izvornog ili prilagođenog djela s drugima (npr. s učenicima u učionici, na internetu, sa suradnicima itd.).

Iako se programom Erasmus+ korisnici potiču na primjenu najotvorenijih licencija1 kako bi osigurali što veći učinak svojih djela, korisnici mogu odabrati otvorene licencije s posebnim uvjetima, osobito:

  • obvezom navođenja autora pri svakoj uporabi ili razmjeni djela ili izvedenog materijala
  • zabranom komercijalne uporabe djela (npr. ne smiju ga prodavati druge osobe, ne smije se upotrijebiti u komercijalnom udžbeniku itd.)
  • obvezom razmjene svih izvedenih materijala na temelju iste licencije ili uvjeta licenciranja.

Iako korisnici mogu odabrati bilo koju otvorenu licenciju ili izraditi vlastitu, kako bi se izbjeglo udvostručavanje posla te osigurala pravna sigurnost i mogućnost kombiniranja nekoliko djela, korisnike programa Erasmus+ potiče se da se koriste poznatim postojećim licencijama koje su prikladne za tu vrstu sadržaja. Licencija ne smije sadržavati uvjete koji ograničavaju korisničku skupinu, prisiljavaju korisnike da se registriraju, da sudjeluju ili na neki drugi način poduzimaju određenu aktivnost ili koji određuju da se uporaba mora zatražiti ili prijaviti.

  • 1. Npr. često korištene licencije za kreativna djela „Creative Commons Attribution” ili „Creative Commons Attribution-Share Alike”, licencije za računalni softver „GNU Public License” i „GNU Lesser Public License” ili licencije „Open Database License” za baze podataka.