Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Krav på öppen tillgång

Erasmus+ främjar öppen tillgång till projektresultat för att stödja lärande, undervisning och ungdomsarbete. Den fria tillgången ska säkerställa att offentligt finansierat material ger allmänheten ett mervärde och att värdet, synligheten och vidareutnyttjandet av projektens insikter och arbete ökar. Dessutom vill man garantera långsiktig tillgång till resultaten, även om t.ex. ett deltagande konsortium upphör att existera.

Framför allt ska bidragsmottagarna göra utbildningsresurser som produceras inom projekten, t.ex. dokument, medier, programvara eller annat material, fritt tillgängliga för allmänheten enligt öppna licenser (se nästa avsnitt). Sådant material kallas öppna lärresurser. Bidragsmottagarna måste se till att de öppna lärresurserna delas i redigerbar digital form, att de är fritt tillgängliga på internet (utan kostnad, registrering eller annan begränsning), och om möjligt delas på en lämplig plattform med allmän åtkomst. De ska alltså inte enbart finnas på en webbplats som är begränsad till ett visst projekt eller en viss institution. Kravet på öppen tillgång är obligatoriskt och påverkar inte bidragsmottagarnas immateriella rättigheter.