Cuprins
Căutați în ghid

Cerința privind accesul deschis

Erasmus+ promovează accesul deschis la materialele realizate în cadrul proiectelor pentru a sprijini învățarea, predarea, formarea și activitățile pentru tineret. Acest lucru servește atât la a garanta că materialele finanțate din fonduri publice oferă valoare publicului larg, la sporirea valorii, a vizibilității și a gradului de reutilizare a cunoștințelor și activităților unui proiect, cât și la a asigura accesul pe termen lung la rezultate, chiar dacă, de exemplu, un consorțiu beneficiar încetează să mai existe.

În special, beneficiarii Erasmus+ se angajează să pună în mod gratuit la dispoziția publicului, în baza unor licențe deschise, orice resurse educaționale produse în contextul proiectelor sprijinite de program - documente, instrumente mediatice, programe informatice sau alte materiale (a se vedea secțiunea următoare). Astfel de materiale sunt denumite „resurse educaționale deschise”. În plus, beneficiarii trebuie să se asigure că aceste resurse sunt distribuite în format digital editabil, sunt accesibile gratuit prin internet (fără costuri, obligații de înregistrare sau alte restricții) și că sunt partajate, ori de câte ori este posibil, pe o platformă adecvată și accesibilă gratuit, nu numai pe un site al unui proiect sau al unei instituții. Cerința privind accesul deschis este obligatorie și nu aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale beneficiarilor grantului.