Cuprins
Căutați în ghid

Informații Privind Granturile Acordate

În conformitate cu principiul transparenței și cerința de publicitate ex-post, informațiile despre beneficiarii finanțărilor acordate de Uniunea Europeană trebuie să fie publicate pe site-ul Comisiei, al Agenției Executive și/sau al agențiilor naționale în prima jumătate a anului care urmează după încheierea exercițiului financiar pentru care acestea au fost acordate.

De asemenea, informațiile pot fi publicate pe orice alt suport adecvat, inclusiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Agențiile naționale și Agenția Executivă vor publica următoarele informații:

  • numele și localitatea beneficiarului;
  • valoarea grantului acordat;
  • natura și scopul acordării grantului.

La cererea motivată și justificată în mod corespunzător a beneficiarului, se va renunța la publicare în cazul în care o astfel de divulgare riscă să pună în pericol drepturile și libertățile persoanelor vizate, protejate prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, sau să aducă atingere intereselor comerciale ale beneficiarilor.

În ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoane fizice, informațiile publicate sunt eliminate după doi ani de la sfârșitul exercițiului financiar în care au fost acordate fondurile.

Același lucru se aplică datelor cu caracter personal indicate în titlurile oficiale ale persoanelor juridice (de exemplu, o asociație sau o întreprindere având ca titlu numele fondatorilor).

Aceste informații nu se publică pentru bursele acordate persoanelor fizice și pentru alte tipuri de sprijin direct acordat persoanelor fizice celor mai defavorizate (refugiați și șomeri). De asemenea, organizațiile beneficiare nu sunt autorizate să publice acest tip de informații în legătură cu persoanele care primesc un grant de mobilitate în cadrul programului Erasmus+.