TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Tájékoztatás az odaítélt támogatásokról

Az átláthatóság elvének és az utólagos nyilvánosság követelményének megfelelően, az uniós támogatások kedvezményezettjeinek listáját a Bizottság, a Végrehajtó Ügynökség és/vagy a nemzeti irodák honlapján kell közzétenni, mégpedig azon pénzügyi év lezárását követő év első félévében, amely pénzügyi évre a támogatást odaítélték.

Ezek az információk egyéb megfelelő médiumban, többek között az Európai Unió Hivatalos Lapjában is közzétehetők.

A nemzeti irodák és a Végrehajtó Ügynökség a következő információkat teszi közzé:

  • a kedvezményezett neve és elérhetősége;
  • az odaítélt támogatás összege;
  • a támogatás jellege és célja.

A kedvezményezett ésszerű és megfelelően indokolt kérésére a közzétételtől el lehet tekintetni, ha az veszélyeztetheti az érintett személyeknek az Európai Unió Alapjogi Chartája által védett jogait és szabadságait, vagy sérti a kedvezményezettek üzleti érdekeit.

Természetes személyek közzétett személyes adatait a támogatás odaítélése pénzügyi évének végétől számított két év elteltével el kell távolítani.

Ugyanez vonatkozik a jogi személyek hivatalos nevében szereplő személyes adatokra is (például olyan egyesületek vagy vállalkozások, amelyeknek nevében az alapítók neve szerepel).

A fent felsorolt információkat nem teszik közzé a természetes személyek számára kifizetett ösztöndíjak, illetve a kiszolgáltatott helyzetben lévő természetes személyek (menekültek és munkanélküliek) számára kifizetett közvetlen támogatások esetében. A kedvezményezett szervezetek/intézmények sem jogosultak a fent felsorolt információkat közzétenni az Erasmus+ keretében mobilitási támogatást elnyerő személyekkel kapcsolatban.