Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima

U skladu s načelom transparentnosti i obvezom naknadnog objavljivanja, informacije o primateljima sredstava Unije moraju se objaviti na web-mjestu Komisije, Izvršne agencije i/ili nacionalnih agencija u prvoj polovini godine nakon zaključenja financijske godine za koju su dodijeljena.

Informacije se mogu objaviti i na bilo kojem drugom primjerenom mediju, uključujući Službeni list Europske unije.

Nacionalne agencije i Izvršna agencija objavljuju sljedeće informacije:

  • ime i mjesto korisnika;
  • iznos dodijeljenih sredstava;
  • priroda i svrha bespovratnih sredstava.

Korisnik se može osloboditi zahtjev objave na temelju obrazloženog i opravdanog zahtjeva ako postoji rizik da će se objavom ugroziti prava i slobode osoba zaštićena Poveljom o temeljnim pravima Europske unije ili naštetiti poslovnim interesima korisnika.

U odnosu na osobne podatke o fizičkim osobama, objavljene informacije uklanjaju se dvije godine nakon kraja financijske godine u kojoj su dodijeljena financijska sredstva.

Isto se primjenjuje na osobne podatke navedene u službenim nazivima pravnih osoba (npr. udruga ili poduzeće koje u svom nazivu ima imena svojih osnivača).

Ovi se podaci neće objavljivati u slučaju stipendija isplaćenih fizičkim osobama ili druge izravne potpore fizičkim osobama kojima je pomoć potrebna (izbjeglice ili nezaposlene osobe). Organizacije korisnice također ne smiju objavljivati takve informacije o osobama koje primaju bespovratna sredstva za mobilnost u okviru programa Erasmus+.