Cuprins
Căutați în ghid

Garanția Financiară

În cazul în care capacitatea financiară nu este considerată satisfăcătoare, agenția națională sau Agenția Executivă poate solicita oricărui beneficiar căruia i-a fost acordat un grant de peste 60 000 EUR să depună o garanție în avans pentru a limita riscurile financiare legate de plata prefinanțării. Valoarea garanției solicitate poate ajunge până la suma plății (plăților) de prefinanțare.

Scopul garanției este ca o bancă sau o instituție financiară să ofere o garanție solidară irevocabilă sau să devină garant la prima solicitare pentru obligațiile beneficiarului care decurg din acordul de grant sau din decizia de acordare a grantului.

Garanția financiară în euro va fi emisă de o bancă sau o instituție financiară stabilită într-un stat membru al UE. În cazul în care beneficiarul are sediul într-o țară din afara UE, agenția națională sau Agenția Executivă poate fi de acord ca o bancă sau o instituție financiară stabilită în țara respectivă să ofere garanția necesară, în cazul în care consideră că banca sau instituția financiară respectivă oferă o siguranță financiară și caracteristici echivalente cu cele oferite într-un stat membru al UE.

Garanția poate fi înlocuită de o garanție comună din partea unui terț sau de mai multe garanții din partea terților, de la organizațiile participante care sunt părți la același acord de grant.

Garanția va fi eliberată după achitarea treptată a prefinanțării, în schimbul unei plăți intermediare sau al plății soldului către beneficiar, conform condițiilor stabilite în acordul de grant sau în decizia de acordare a grantului. În cazul în care plata soldului ia forma unei recuperări, garanția va fi eliberată după notificarea beneficiarului.