TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Pénzügyi garancia

Ha a kedvezményezett pénzügyi kapacitását nem ítélik megfelelőnek, a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség az előfinanszírozással kapcsolatos pénzügyi kockázatok korlátozása érdekében előzetes biztosítéknyújtást követelhet a 60 000 EUR-nál magasabb összegű támogatást elnyert kedvezményezettől. A pénzügyi garancia összege legfeljebb az előfinanszírozási kifizetés(ek) összegét teheti ki.

A garancia célja az, hogy valamely bank vagy pénzügyi intézmény visszavonhatatlan készfizető kezességet nyújtson, vagy a kedvezményezett támogatási szerződésből/pályázati döntésből eredő kötelezettségeiért első felszólításra felelőssé tehető legyen.

A pénzügyi garanciát euróban kell elhelyezni tagállamban székhellyel rendelkező, elismert banknál vagy pénzügyi intézménynél. Ha a kedvezményezett székhelye harmadik országban van, akkor a nemzeti iroda vagy a Végrehajtó Ügynökség engedélyezheti, hogy a garanciát harmadik országban székhellyel rendelkező bank vagy pénzügyi intézmény nyújtsa, ha úgy ítéli meg, hogy ez a bank vagy pénzügyi intézmény a tagállamok valamelyikében bejegyzett bankokkal vagy pénzügyi intézményekkel azonos pénzügyi biztonságot és feltételeket kínál.

Ez a garancia helyettesíthető harmadik személy által nyújtott egyetemleges felelősségen alapuló kezességgel vagy a támogatási szerződésben érintett részt vevő szervezetek/intézmények egyéni felelősségen alapuló kezességével.

A garancia felszabadítására az előfinanszírozásnak a kedvezményezett javára teljesített időközi kifizetés, illetve egyenlegkifizetés útján történő fokozatos kimerítését követően, a támogatási szerződésben vagy a pályázati döntésben megállapított feltételekkel összhangban kerül sor. Ha az egyenlegkifizetés visszafizetés formájában történik, akkor a garancia felszabadítására a kedvezményezett értesítését követően kerül sor.