Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Financijska jamstva

Ako se smatra da financijska sposobnost nije zadovoljavajuća, nacionalna ili Izvršna agencija može tražiti od korisnika kojem su dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu većem od 60 000 EUR da unaprijed dostave jamstvo kako bi se ograničili financijski rizici povezani s isplatom predfinanciranja. Moguće je tražiti jamstvo do iznosa predfinanciranja.

Svrha je takvog jamstva da banka ili financijska institucija služi kao neosporivi ili prvi jamac za obveze korisnika koje proizlaze iz ugovora ili odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Ovo financijsko jamstvo dostavlja odobrena banka ili financijska institucija sa sjedištem u državi članici EU-a u EUR. Ako korisnik ima poslovni nastan u državi nečlanici EU-a, nacionalna ili Izvršna agencija mogu pristati da jamstvo pruži banka ili financijska institucija s poslovnim nastanom toj državi, ako smatra da banka ili financijska institucija nude istovjetnu financijsku sigurnost i obilježja onima koje se nude u državi članici EU-a.

Jamstvo se može zamijeniti zajedničkim jamstvom treće stranke ili nekoliko trećih stranaka iz organizacija sudionica koje su stranke istog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Jamstva se oslobađaju kada se iznosi predfinanciranja pokriju u odnosu na privremeno plaćanje ili plaćanje konačnog iznosa korisniku, u skladu s uvjetima iz ugovora ili odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. Ako plaćanje konačnog iznosa bude u obliku povrata, jamstvo se oslobađa nakon obavijesti korisniku.