Cuprins
Căutați în ghid

Controale Și Audituri

Agenția națională sau Agenția Executivă și/sau Comisia Europeană pot efectua controale și audituri tehnice și financiare în ceea ce privește utilizarea grantului. De asemenea, acestea pot verifica înregistrările statutare ale beneficiarului (sau cobeneficiarului), în scopul evaluărilor periodice ale sumei forfetare, ale costurilor unitare sau ale finanțării pe bază de rată fixă. Beneficiarul (sau cobeneficiarul) se obligă, prin semnătura reprezentantului său legal, să furnizeze dovezi cu privire la folosirea corectă a grantului. Comisia Europeană, Agenția Executivă, agențiile naționale și/sau Curtea de Conturi Europeană sau un organism mandatat de către acestea pot verifica modul de utilizare a grantului în orice moment, pe o perioadă de până la cinci ani sau de până la trei ani pentru granturile care nu depășesc 60 000 EUR, începând cu data plății soldului sau a efectuării recuperării de către agenția națională sau de Agenția Executivă. Prin urmare, în această perioadă, beneficiarii trebuie să păstreze registre, documente justificative originale, date statistice și alte documente referitoare la grant.

Pentru proiectele gestionate la nivel centralizat de către Agenția Executivă, pot fi aplicate diferite tipuri de proceduri de audit în funcție de tipul de acțiune în cauză și de mărimea grantului acordat (după caz, tipul de audit I pentru granturi mai mari de 60 000 EUR și mai mici de 750 000 EUR; tipul de audit II pentru granturi în valoare de 750 000 EUR sau mai mari). Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul Agenției Executive.

Dispozițiile detaliate privind controalele și auditurile sunt descrise în acordul de grant sau în decizia de acordare a grantului.