Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Provjere i revizije

Nacionalna ili Izvršna agencija i/ili Europska komisija mogu vršiti tehničke i financijske provjere i revizije uporabe bespovratnih sredstava. One također mogu provjeravati zakonsku evidenciju korisnika (ili sukorisnika) u cilju povremene provjere paušalnih iznosa, jediničnog troška ili fiksne stope financiranja. Korisnik (ili sukorisnik) osigurava dokaze, s potpisom pravnog zastupnika, da su sredstva ispravno iskorištena. Europska komisija, Izvršna agencija, nacionalne agencije i/ili Europski revizorski sud, ili tijelo kojim oni upravljaju, može provjeriti uporabu bespovratnih sredstava do pet godina, ili do tri godine za bespovratna sredstva koja ne prelaze 60 000 EUR, počevši od datuma isplate konačnog ili povrata koji je izvršila nacionalna ili Izvršna agencija. Prema tome, korisnici u tom razdoblju čuvaju izvornu evidenciju, prateću dokumentaciju, statističku dokumentaciju i druge dokumente u vezi s bespovratnim sredstvima.

Na projekte kojima na centraliziranoj razini upravlja Izvršna agencija mogu se primjenjivati različite vrste postupaka revizije u skladu s vrstom predmetne mjere i iznosom dodijeljenih bespovratnih sredstava (ako je primjenjivo, vrsta revizije I. za iznose bespovratnih sredstava veće od 60 000 EUR i manje od 750 000 EUR; vrsta revizije II. za iznose bespovratnih sredstava od 750 000 EUR i veće). Više informacija dostupno je na web-mjestu Izvršne agencije.

Detaljni podaci o provjerama i revizijama opisane su u ugovoru ili odluci o dodjeli bespovratnih sredstava.