Obsah
Vyhledat v příručce

Kontroly a audity

Národní agentura či výkonná agentura a/nebo Evropská komise mohou provádět technické a finanční kontroly a audity týkající se využití grantu. Mohou rovněž ověřit povinně vedené záznamy příjemce (nebo spolu-příjemce) za účelem pravidelného posuzování paušálních částek, jednotkových nákladů nebo paušálního financování. Příjemce (nebo spolu-příjemce) se podpisem svého statutárního zástupce zavazuje, že poskytne doklad o náležitém využití grantu. Evropská komise, výkonná agentura, národní agentury a/nebo Evropský účetní dvůr nebo jimi pověřený subjekt mohou využití grantu ověřit kdykoli během pětiletého období nebo v případě grantů nepřesahujících 60 000 EUR během tříletého období počínaje datem vyplacení doplatku nebo provedení vratky národní agenturou nebo výkonnou agenturou. Příjemci proto musí po tuto dobu uchovávat záznamy, originální podklady, statistické údaje a jiné dokumenty související s grantem.

U projektů, které řídí na centrální úrovni výkonná agentura, se mohou použít různé postupy auditu podle typu dotyčné akce a výše poskytnutého grantu (audit typu I u grantů ve výši přesahující 60 000 EUR a nepřevyšující 750 000 EUR; audit typu II u grantů nad 750 000 EUR). Více informací je k dispozici na internetových stránkách výkonné agentury.

Podrobná ustanovení o kontrolách a auditech jsou obsažena v grantové smlouvě nebo rozhodnutí o grantu.