Cuprins
Căutați în ghid

Partea B – Informații Despre Acțiunile Descrise În Prezentul Ghid

În această parte, cititorii vor găsi, pentru toate acțiunile și activitățile descrise în ghidul programului Erasmus+, următoarele informații:

 • o descriere a obiectivelor acestora și a impactului preconizat;
 • o descriere a activităților sprijinite;
 • tabele care prezintă criteriile utilizate pentru a evalua propunerile de proiecte;
 • informații suplimentare utile pentru o bună înțelegere a tipului de proiecte sprijinite;
 • o descriere a normelor de finanțare.

Înainte de a depune o cerere, solicitanții sunt sfătuiți să citească cu atenție întreaga secțiune referitoare la acțiunea la care se încadrează cererea pe care o depun. De asemenea, solicitanții sunt îndemnați să citească cu atenție informațiile complementare prevăzute în anexa  I la prezentul ghid.

Educație Și Formare

Oportunități în învățământul superior, în educația și formarea profesională, în învățământul școlar și în învățământul pentru adulți.

Ce Acțiuni Sunt Sprijinite?

Următoarele secțiuni, intitulate „Acțiunea-cheie 1”, „Acțiunea-cheie 2” și „Acțiunea-cheie 3”, prezintă acțiuni concrete care sunt concepute pentru a realiza obiectivele programului în domeniul educației și formării. Printre aceste acțiuni, cele legate în special – dar nu exclusiv – de domeniul educației și formării sunt:

 • proiectele de mobilitate pentru cursanții și personalul din învățământul superior și din educația și formarea profesională (EFP);
 • proiectele de mobilitate pentru personalul din învățământul școlar și învățământul pentru adulți;
 • programele de masterat comune Erasmus Mundus;
 • împrumuturile Erasmus+ pentru masterat;
 • parteneriatele strategice;
 • alianțele pentru cunoaștere - universitățile europene;
 • alianțe ale competențelor sectoriale;
 • consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior.

Secțiunea „Acțiunea-cheie 3” oferă, de asemenea, informații despre activitățile Erasmus+ care sprijină politicile în domeniul educației și formării profesionale, în ceea ce privește analiza politicilor și învățarea reciprocă, inițiative pentru inovarea politicilor, instrumente și rețele, cooperare cu organizații internaționale și dialog cu factorii de decizie și cu organizații ale părților interesate. Aceste activități sunt puse în aplicare prin cereri de propuneri specifice gestionate direct de Comisia Europeană sau de Agenția Executivă a acesteia. Pentru mai multe informații, vizitați site-urile Comisiei și Agenției Executive.

Care Sunt Obiectivele Acestor Acțiuni?

Obiective Specifice

Obiectivele specifice urmărite de programul Erasmus+ în domeniul educației și formării sunt:

 • îmbunătățirea nivelului de competențe și de aptitudini-cheie, în special în ceea ce privește relevanța acestora pentru piața muncii și la contribuția lor la consolidarea coeziunii sociale, în special prin multiplicarea oportunităților de mobilitate în scop educațional și prin consolidarea cooperării între domeniul educației și al formării și domeniul muncii;
 • favorizarea îmbunătățirii calității, a excelenței în inovare și a internaționalizării la nivelul instituțiilor de învățământ și formare, în special prin intensificarea cooperării transnaționale între furnizorii de educație și formare și alte părți interesate;
 • promovarea apariției unui spațiu european de învățare pe tot parcursul vieții și creșterea sensibilizării cu privire la acesta, un spațiu conceput pentru a completa reformele de politică la nivel național și pentru a sprijini procesul de modernizare a sistemelor de educație și formare profesională, în special printr-o cooperare strategică consolidată, printr-o mai bună utilizare a instrumentelor UE de transparență și recunoaștere și prin diseminarea bunelor practici;
 • îmbunătățirea dimensiunii internaționale a educației și formării profesionale, în special prin cooperarea între instituțiile din țările participante și partenere în domeniul educației și formării profesionale și al învățământului superior, prin creșterea atractivității instituțiilor de învățământ superior europene și prin sprijinirea acțiunilor externe ale UE, inclusiv a obiectivelor de dezvoltare, prin promovarea mobilității și cooperării între instituțiile de învățământ superior din țările participante și partenere și prin consolidarea capacităților vizate în țările partenere;
 • îmbunătățirea predării și a învățării limbilor străine și promovarea vastei diversități lingvistice a UE, precum și sensibilizarea cu privire la dimensiunea sa culturală.

Tineret

Oportunități de învățare non-formală și informală în domeniul tineretului.

Ce Acțiuni Sunt Sprijinite?

Următoarele secțiuni, intitulate „Acțiunea-cheie 1”, „Acțiunea-cheie 2” și „Acțiunea-cheie 3”, prezintă acțiuni concrete care sunt concepute pentru a realiza obiectivele programului în domeniul tineretului. Printre aceste acțiuni, cele legate în special – dar nu exclusiv – de domeniul tineretului (învățarea non-formală și informală) sunt:

 • proiectele de mobilitate pentru tineri (schimburile de tineret) și persoanele care activează în domeniul tineretului;
 • parteneriatele strategice;
 • consolidarea capacităților în domeniul tineretului;
 • proiectele de dialog pentru tineret.

Secțiunea "Acțiunea-cheie 3" oferă, de asemenea, informații despre acțiunile Erasmus+ care sprijină politicile de tineret, în ceea ce privește analiza politicilor și învățarea reciprocă, inițiative, instrumente și rețele prospective, cooperarea cu organizațiile internaționale și dialogul cu părțile interesate și organizații ale părților interesate, care vor fi promovate în cadrul programului Erasmus+ în sprijinul sistemelor pentru tineret. Astfel de acțiuni sunt implementate prin cereri de propuneri specifice gestionate de Agenția Executivă a Comisiei Europene sau direct de Comisia Europeană. Pentru mai multe informații, vizitați site-urile Comisiei și Agenției Executive.

Care Sunt Obiectivele Acestor Acțiuni?

Obiective Specifice

Obiectivele specifice urmărite prin programul Erasmus+ în domeniul tineretului sunt:

 • îmbunătățirea nivelului de competențe și aptitudini-cheie al tinerilor, inclusiv ale tinerilor defavorizați, precum și promovarea participării la viața democratică în Europa și pe piața forței de muncă, a cetățeniei active, a dialogului intercultural, a incluziunii sociale și a solidarității, în special prin multiplicarea oportunităților de mobilitate în scop educațional pentru tineri, lucrătorii de tineret sau organizațiile de tineret și liderii de tineret, precum și prin legături consolidate între domeniul tineretului și piața forței de muncă;
 • încurajarea îmbunătățirii calității activităților profesionale în domeniul tineretului, în special prin consolidarea cooperării între organizațiile din domeniul tineretului și/sau alte părți interesate;
 • completarea reformelor de politică la nivel local, regional și național și sprijinirea dezvoltării cunoștințelor și a politicii bazate pe date concrete în domeniul tineretului, precum și recunoașterea învățării non-formale și informale, în special prin intensificarea cooperării strategice, printr-o mai bună utilizare a instrumentelor UE de transparență și recunoaștere și prin diseminarea de bune practici;
 • consolidarea dimensiunii internaționale a activităților în domeniul tineretului și consolidarea capacității lucrătorilor de tineret și al organizațiilor care activează în domeniul tineretului ca structuri de sprijin pentru tineri, în completarea acțiunii externe a Uniunii Europene, în special prin promovarea mobilității și a cooperării între părțile interesate din program și din țările partenere și organizațiile internaționale și prin consolidarea orientată a capacităților în țările partenere.

În perioada 2014-2020, 8,6 % din buget se va aloca în sprijinul oportunităților de învățare non-formală și informală în domeniul tineretului.