Innehållsförteckning
Sök i handledningen

Tre programområden

Insatserna inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor presenteras tillsammans i följande avsnitt, eftersom

  • alla dessa insatser anordnas inom en ram som bygger på tre programområden,
  • flera insatser är verktyg för att stödja målen inom såväl allmän utbildning och yrkesutbildning som ungdomsfrågor,
  • programmet Erasmus+ ska främja synergieffekter, samarbete och ömsesidigt lärande mellan de olika områdena.

På det här sättet kan vi dessutom undvika onödiga upprepningar i den här handledningen.