Cuprins
Căutați în ghid

Trei acțiuni-cheie

Acțiunile în domeniile educației, formării și tineretului vor fi prezentate în comun în secțiunile următoare, având în vedere că:

  • toate aceste acțiuni sunt organizate într-un cadru bazat pe trei acțiuni-cheie;
  • mai multe acțiuni sunt instrumente care sprijină atât obiectivele în domeniul educației și al formării profesionale, cât și cele în domeniul tineretului;
  • programul Erasmus+ își propune să promoveze sinergiile, cooperarea și fertilizarea încrucișată între diferitele domenii.

De asemenea, o astfel de abordare va evita repetările inutile în prezentul ghid.