Spis treści
Szukaj w przewodniku

Trzy akcje kluczowe

W dalszych podrozdziałach akcje w dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz w dziedzinie młodzieży przedstawiono łącznie ze względu na to, że:

  • akcje te są w całości organizowane w ramach trzech akcji kluczowych;
  • szereg akcji stanowią instrumenty wspierające cele zarówno w dziedzinie kształcenia i szkolenia, jak i młodzieży;
  • program Erasmus+ ma celu wspieranie synergii, współpracy i wzajemnej inspiracji między różnymi dziedzinami.

Podejście to pozwoli również uniknąć zbędnych powtórzeń w niniejszym przewodniku.