Werrej
Fittex fil-gwida

Tliet azzjonijiet ewlenin

L-Azzjonijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni u t-taħriġ u ż-żgħażagħ se jkunu ppreżentati flimkien fit-taqsimiet li ġejjin, filwaqt li jitqies li:

  • dawn l-Azzjonijiet kollha huma organizzati f’qafas ibbażat fuq tliet Azzjonijiet Ewlenin;
  • bosta Azzjonijiet huma strumenti biex jappoġġjaw l-għanijiet kemm fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ kif ukoll fil-qasam taż-żgħażagħ;
  • il-Programm Erasmus+ jimmira li jippromwovi sinerġiji, kooperazzjoni u fertilizzazzjoni reċiproka bejn l-oqsma differenti.

Dan l-approċċ se jevita wkoll repetizzjonijiet żejda f’din il-Gwida.