TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Együttműködési partnerségek

Az együttműködési partnerségek céljai

Az együttműködési partnerségek lehetőséget teremtenek a sporthoz és testmozgáshoz kapcsolódó különböző területeken innovatív termékek kifejlesztésére, átadására és/vagy végrehajtására és/vagy meglévő és új termékek vagy innovatív ötletek intenzív terjesztésére és hasznosítására. Résztvevői a sportban vagy azon kívül tevékenykedő különböző szervezetek/intézmények és szereplők – különös tekintettel a helyi, regionális, nemzeti és európai szintű hatóságokra, sportintézményekre, sporttal foglalkozó szervezetekre és oktatási szervekre. Együttműködési partnerségek alatt elsősorban olyan innovatív projekteket értünk, amelyek célja:

 • a sportban és a testmozgásban való részvétel ösztönzése, főként az egészségvédő testmozgásra vonatkozó tanácsi ajánlás végrehajtásának támogatásával, az EU testmozgásra vonatkozó iránymutatásának és a Tartu Egészséges életmódra vonatkozó felhívásának megfelelően;
 • a sportban és a testmozgásban való részvétel ösztönzése, különösen az európai sporthét támogatásával;
 • a sportra vonatkozó és azon keresztül történő oktatás ösztönzése, különös tekintettel a készségfejlesztésre, valamint a sportolók kettős karrierjéről szóló uniós iránymutatás végrehajtásának támogatása;
 • a sport területén végzett önkéntes tevékenységek ösztönzése;
 • a doppingolás elleni küzdelem, különösen rekreációs környezetben;
 • a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása elleni küzdelem;
 • a jó kormányzás fejlesztése a sportban;
 • küzdelem az erőszak ellen, valamint a rasszizmus, a hátrányos megkülönböztetés és az intolerancia kezelése a sport területén;
 • a társadalmi befogadás és az esélyegyenlőség sport terén történő megvalósulásának támogatása.

Valamennyi említett területen támogatni kell a nemek közötti egyenlőséget. A partnerországokkal való együttműködést is elő kell mozdítani.

Az együttműködési partnerségeknek elő kell mozdítaniuk az európai hálózatok kialakulását és fejlődését a sport terén. Az EU ezáltal lehetőséget biztosíthat az érdekelt felek közti fokozott együttműködésre, amely uniós cselekvés nélkül nem jött volna létre. A sport és a testmozgás támogatása, valamint a sporttal kapcsolatos kihívások kezelése érdekében az együttműködési partnerségeknek elő kell mozdítaniuk a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szakpolitikák közötti szinergiákat is.

Az együttműködési partnerségek keretében az Erasmus+ program támogatni kívánja a sport terén a projektek, illetve a transznacionális együttműködés olyan új formáinak tesztelését és kialakítását, amelyek valószínűleg jelentős mértékben ösztönzik a nemzeti finanszírozási rendszerekből vagy más uniós forrásokból (például az európai strukturális és beruházási alapokból) támogatott kezdeményezések kidolgozását.

A Bizottság a Végrehajtó Ügynökség közreműködésével egy pályázati kört szervez az év folyamán.

Mely tevékenységek támogathatók ennek a cselekvésnek a keretében?

Az Erasmus+ program rendkívül rugalmas az együttműködési partnerségek keretében megvalósítható tevékenységek tekintetében, amennyiben a pályázat alapján a javasolt tevékenységek a legmegfelelőbbek a projektre vonatkozóan meghatározott célkitűzések eléréséhez. Az együttműködési partnerségek jellemzően számos tevékenységgel foglalkozhatnak. Ilyen tevékenységek például az alábbiak:

 • hálózatépítés az érdekelt felek között;
 • bevált gyakorlatok fejlesztése, azonosítása, támogatása és megosztása;
 • oktatási és képzési modulok és eszközök előkészítése, kifejlesztése és alkalmazása;
 • a sport terén multiplikátor szerepet betöltők kompetenciáinak növelésére, és a mutatók ellenőrzésének és teljesítményértékelésének fejlesztésére irányuló tevékenységek, különös tekintettel az etikus magatartás és a magatartási kódexek sportolók körében történő népszerűsítésére;
 • szemléletformálást célzó tevékenységek, amelyek felhívják a figyelmet a sportnak és a testmozgásnak az egyének személyes, társadalmi és szakmai fejlődése terén jelentkező hozzáadott értékére;
 • a sport, illetve az egészség, az oktatás, a képzés és az ifjúságügy közötti innovatív szinergiák előmozdítására irányuló tevékenységek;
 • a társadalmi és gazdasági kihívások kezelése érdekében a sport tényekkel való megalapozottságának fejlesztését szolgáló tevékenységek (a fent említett tevékenységeket alátámasztó adatgyűjtés, felmérések, konzultációk stb.);
 • a fent említett tevékenységek támogatását szolgáló konferenciák, szemináriumok, találkozók, események és tudatosságnövelő intézkedések.

Ki vehet részt együttműködési partnerségekben?

Az együttműködési partnerségekben a sport és a testmozgás terén aktív közintézmények és szervezetek vehetnek részt. A projekt célkitűzésétől függően az együttműködési partnerségekben megfelelő és sokszínű partnereknek kell részt venniük annak érdekében, hogy egymás különböző tapasztalataira, profiljára és szakértelmére építsenek, illetve releváns és kiváló projekteredményeket érjenek el.

Az együttműködési partnerségek célja a programországokban székhellyel rendelkező szervezetek/intézmények közötti együttműködés biztosítása.

Az együttműködési partnerségnek a következőkből kell állnia:

 • pályázó/koordinátor: az a szervezet/intézmény, amely valamennyi partner nevében benyújtja a pályázatot. Ha a projekt támogatást kap, akkor a pályázó/koordinátor lesz az uniós támogatás fő kedvezményezettje, és valamennyi résztvevő szervezet/intézmény nevében ő írja alá a több kedvezményezettre vonatkozó támogatási megállapodást. Koordinátori szerepe a következő kötelezettségekkel jár:
 • képviseli a résztvevő szervezeteket/intézményeket és eljár a nevükben az Európai Bizottság előtt;
 • pénzügyi és jogi felelősséget vállal az egész projekt megfelelő operatív, adminisztratív és pénzügyi megvalósításáért;
 • a többi projektpartnerrel együttműködve koordinálja az együttműködési partnerséget;
 • partnerek: azok a szervezetek/intézmények, amelyek aktívan hozzájárulnak az együttműködési partnerség előkészítéséhez, megvalósításához és értékeléséhez. Minden partnernek felhatalmazást kell aláírnia, amelyben az aláíró felek felhatalmazzák a koordinátort, hogy a projekt megvalósítása során a nevükben és helyettük eljárjon.

Az együttműködési partnerségek értékelésének szempontjai

Az együttműködési projekteknek a következő formai szempontoknak kell megfelelniük, hogy az Erasmus+ program keretében támogathatók legyenek:

Támogathatósági szempontok

Támogatható résztvevő szervezetek/intézmények

Támogatható résztvevő szervezet/intézmény lehet bármely olyan nonprofit szervezet vagy közintézmény – és (adott esetben) a kapcsolt jogalanyok –, amely a sport területén aktív, és valamely programországban vagy partnerországban van a székhelye (lásd a pályázati útmutató A. részében a „Támogatható országok” szakaszt).

Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők (a teljesség igénye nélkül):

 • helyi, regionális vagy nemzeti szintű, sportért felelős közintézmény;
 • nemzeti olimpiai bizottság vagy nemzeti sportszövetség;
 • helyi, regionális, nemzeti, európai vagy nemzetközi szintű sportszervezet;
 • nemzeti sportszövetség;
 • sportklub;
 • sportolókat képviselő szervezet vagy szövetség;
 • a sport terén tevékenykedő szakembereket és önkénteseket (például edzőket, menedzsereket stb.) képviselő szervezet vagy szövetség;
 • a tömegsport-mozgalmat képviselő szervezet;
 • a testmozgás népszerűsítése terén tevékenykedő szervezet;
 • az aktívszabadidő-ágazatot képviselő szervezet;
 • az oktatás, a képzés vagy az ifjúságügy terén tevékenykedő szervezet.

Ki pályázhat?

Pályázó bármely, programországban székhellyel rendelkező résztvevő szervezet/intézmény lehet. Ez a szervezet/intézmény nyújtja be a pályázatot az adott projektben érintett valamennyi részt vevő szervezet/intézmény nevében.

A résztvevő szervezetek/intézmények száma és profilja

Az együttműködési partnerség transznacionális partnerség, amelyben a programországok közül öt különböző ország legalább öt szervezete/intézménye működik közre. A partnerek számának felső határa nincs korlátozva. A projektmenedzsmentre és a végrehajtásra fordítható támogatás mértéke (10 partnerben) azonban maximalizálva van. A pályázat benyújtásakor valamennyi résztvevő szervezetet/intézményt fel kell tüntetni.

A projekt időtartama

A projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységek típusának megfelelően a pályázati szakaszban ki kell választani a kívánt időtartamot (12, 18, 24, 30 vagy 36 hónap).

A tevékenység helyszíne

A tevékenységeket az együttműködési partnerségben résztvevő szervezetek/intézmények országában/országaiban kell megvalósítani.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (Brüsszel).

Mikor kell benyújtani a pályázatot?

A pályázóknak brüsszeli idő szerint április 4-én déli 12 óráig kell benyújtaniuk a következő év január 1-jével kezdődő projektekre vonatkozó pályázatot.

Hogyan kell pályázni?

Ennek további részleteit a pályázati útmutató C. része tartalmazza.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási szempontok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Odaítélési szempontok

Az együttműködési partnerségek különböző kategóriáira előirányzott felosztás a következők szerint fog alakulni:

 • hozzávetőleg 30% az 1. és 2. prioritásra (a sportban és a testmozgásban való részvételt ösztönző projektek);
 • hozzávetőleg 30% a 3. és 4. prioritásra (a sportra vonatkozó és azon keresztül történő oktatást ösztönző, különösen a készségfejlesztésre összpontosító projektek, valamint a sportolók kettős karrierjére vonatkozó uniós iránymutatás1 végrehajtását támogató projektek, illetve a sport területén végzett önkéntes tevékenységeket ösztönző projektek);
 • hozzávetőleg 20% az 5., 6. és 7. prioritásra (a sport integritását, úgymint a doppingolás és a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása elleni küzdelmet támogató, valamint a sportban a jó kormányzást ösztönző projektek);
 • hozzávetőleg 30% a 8. és 9. prioritásra (olyan projektek, amelyek célja az erőszak, a rasszizmus, a hátrányos megkülönböztetés és az intolerancia elleni küzdelem a sport területén, illetve a sportban a társadalmi befogadást és az esélyegyenlőséget ösztönző projektek).

Ezekben a kategóriákban a projektek értékelése a következő szempontok szerint történik:

A projekt relevanciája

(maximum 30 pont)

 • A pályázat relevanciája a következők szempontok alapján:
 • a sport területére vonatkozó uniós szakpolitikai célkitűzések;
 • a cselekvés célkitűzései és prioritásai (lásd a „Az együttműködési partnerségek céljai” szakaszt).
 • Milyen mértékben
 • képezi a pályázat alapját hiteles és megfelelő igényfelmérés;
 • egyértelműek és reálisak a célkitűzései, és azok milyen mértékben vonatkoznak olyan kérdésekre, amelyek relevánsak a résztvevő szervezetek/intézmények és célcsoportok szempontjából;
 • innovatív a pályázat, és/vagy milyen mértékben egészít ki más, a résztvevő szervezetek/intézmények által már megvalósított kezdeményezéseket;
 • hoz létre a pályázat uniós szintű hozzáadott értékeket olyan eredmények révén, amelyek egyetlen országban végrehajtott tevékenységekkel nem lennének teljesíthetők.

A projektterv és a megvalósítás minősége

(maximum 20 pont)

 • A megfelelő szakaszokat (előkészítés, megvalósítás, ellenőrzés, értékelés és terjesztés) tartalmazó munkaprogram áttekinthetősége, teljessége és minősége.
 • A projekt célkitűzései, a tervezett módszertan, tevékenységek és költségvetés közötti összhang.
 • A tervezett módszertan minősége és megvalósíthatósága.
 • Az irányítási rendszerek megléte és minősége (a határidők, a szervezés, a feladatok és a feladatkörök világosan meg vannak határozva és reálisak).
 • A minőség-ellenőrzési intézkedések megléte és relevanciája annak biztosítására, hogy a projekt megvalósítása jó minőségben, határidőre és a költségvetésnek megfelelően történjen.
 • Milyen mértékben költséghatékony a projekt és különít el minden tevékenységhez megfelelő forrásokat.

A projektcsapat és az együttműködési megállapodások minősége

(maximum 20 pont)

 • Milyen mértékben
  • alkotnak a projektben résztvevő szervezetek/intézmények adott esetben egymást kiegészítő, a szükséges profillal, tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező, megfelelő összetételű csoportot a projekt összes aspektusának sikeres megvalósítása szempontjából, beleértve a sportpolitika és a gyakorlat terén meglévő kapacitásaik szükséges profilját és szakértelmét;
  • tanúskodik a felelősségek és a feladatok elosztása valamennyi résztvevő szervezet/intézmény kötelezettségvállalásáról és aktív részvételéről;
 • képvisel egy partnerország résztvevő szervezetének/intézményének bevonása lényeges hozzáadott értéket a projekt szempontjából (adott esetben).

Hatás és terjesztés

(maximum 30 pont)

 • A projekt eredményeinek értékelésére szolgáló intézkedések minősége.
 • A projekt várható hatása:
 • a résztvevőkre és a résztvevő szervezetekre/intézményekre a projekt időtartama alatt és azt követően;
 • a projektben közvetlenül résztvevő szervezetekre/intézményekre és személyekre gyakorolt hatáson túl, helyi, regionális, nemzeti és/vagy európai szinten.
 • A terjesztési terv minősége: a projekt eredményeinek a résztvevő szervezeteken/intézményeken belül és kívül történő megosztására irányuló intézkedések alkalmassága és minősége.
 • A pályázat adott esetben milyen részletesen írja le, hogyan teszik szabadon elérhetővé a létrehozott anyagokat, dokumentumokat és médiaanyagokat, illetve hogyan támogatják nyílt licenccel és aránytalan korlátozások nélkül ezek elérhetőségét.
 • A projekt fenntarthatóságának biztosítására irányuló tervek minősége: képes-e a projekt az uniós támogatás felhasználása után is hatást kifejteni és eredményeket felmutatni.

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatóak legyenek. Az odaítélési szempontok minden fent említett kategóriája esetében ezen kívül el kell érniük a maximálisan adható pontok legalább felét („A projekt relevanciája” és a „Hatás és terjesztés” kategóriában legalább 15, „A projektterv és a megvalósítás minősége”, valamint „A projektcsapat és az együttműködési megállapodások minősége” kategóriában pedig legalább 10 pontot).

Finanszírozási szabályok

A projekt költségvetését a következő finanszírozási szabályok alapján kell megtervezni (euróban):

Az együttműködési partnerségek számára odaítélhető maximális támogatás: 400 000 EUR

Elszámolható költség

Finanszírozási mechanizmus

Összeg

A kiszámítás módja

Projektmenedzsment és megvalósítás Projektmenedzsment (például tervezés, pénzügyek, a partnerek közötti koordináció és kommunikáció stb.); kisebb tanulási/oktatási/képzési anyagok, eszközök, megközelítések stb.; virtuális együttműködés és helyi projekttevékenységek; tájékoztatás, népszerűsítés és terjesztés (például brosúrák, szórólapok, interneten közzétett információk stb.). Egységköltség-hozzájárulás Hozzájárulás a koordináló szervezet/intézmény tevékenységeihez:
500 EUR/hónap
Legfeljebb 2750 EUR/hónap Az együttműködési partnerség időtartama és a résztvevő szervezetek/intézmények száma alapján.
Egységköltség-hozzájárulás Hozzájárulás a többi résztvevő szervezet/intézmény tevékenységeihez:
250 EUR/szervezet vagy intézmény/hónap
Transznacionális projekttalálkozók Projektpartnerek – valamely résztvevő szervezet/intézmény által szervezett – olyan találkozóin való részvétel, amelyek a projekt megvalósítását és koordinációját szolgálják. Hozzájárulás az utazási és ellátási költségekhez. Egységköltség-hozzájárulás 100–1999 km közötti távolság esetén:
575 EUR/résztvevő/találkozó
2000 km és annál nagyobb távolság esetén:
760 EUR/résztvevő/találkozó
Feltételhez kötött: a pályázónak indokolnia kell a találkozók szükségességét a találkozók és a résztvevők száma tekintetében. A távolságokat az Európai Bizottság által támogatott távolságkalkulátorral kell kiszámítani.
Rendkívüli költségek Hozzájárulás az alvállalkozók bevonásához vagy áruk és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó tényleges költségekhez.
Pénzügyi garancia nyújtásának költségei, amennyiben a Végrehajtó Ügynökség kéri.
Tényleges költségek Az elszámolható költség 80%-a
Maximum 50 000 EUR/projekt (a pénzügyi garancia nyújtásának költségeit kivéve)
Feltételhez kötött: az alvállalkozók bevonásának olyan szolgáltatásokhoz kell kapcsolódnia, amelyeket közvetlenül a résztvevő szervezetek/intézmények kellően indokolt okokból nem tudnak kivitelezni. Nem igényelhető támogatás szokásos irodai felszerelésekre vagy egyéb olyan felszerelésekre, amelyeket a résztvevő szervezetek/intézmények egyébként is használnak.

További támogatás nagy együttműködési partnerségeknek

Szellemi termékek

A projekt szellemi termékei/kézzelfogható eredményei (például útmutatók, pedagógiai anyagok, nyitott oktatási segédanyagok, IT-eszközök, elemzések, tanulmányok, a társaktól való tanulás módszerei, felmérések és jelentések, találmányok [pl. új sportjátékok]).

Egységköltség-hozzájárulás

B5.1 /menedzser/projektben töltött munkanap

Feltételhez kötött: a vezetők és adminisztratív munkatársak költségeit a „Projektmenedzsment és megvalósítás” költségsornak kell fedeznie. A két költségsor közötti esetleges átfedések megelőzése érdekében a pályázóknak indokolniuk kell az egyes tervezett szellemi termékekkel kapcsolatosan megpályázott személyi költségek típusát és mértékét.
Csak kiváló és jelentős mennyiségű szellemi termék támogatható az ilyen költségvetési sor vonatkozásában. A szellemi termék legyen potenciálisan szélesebb körben is használható és hasznosítható, valamint tudjon hatást kifejteni.

B5.2 /kutató, tanár, edző, képző, ifjúságsegítő/projektben töltött munkanap

B5.3 /technikus/projektben töltött munkanap

B5.4 /adminisztratív munkatárs/projektben töltött munkanap

Multiplikációs sportesemények

Hozzájárulás olyan nemzeti és transznacionális konferenciákkal, szemináriumokkal és eseményekkel kapcsolatos költségekhez, amelyek a projekt által létrehozott szellemi termékek megosztásához és terjesztéséhez kapcsolódnak (kivéve a résztvevő szervezetek/intézmények eseményen résztvevő képviselőinek utazási és ellátási költségeit).

Egységköltség-hozzájárulás

100 EUR/helyi résztvevő
(az esemény rendezési országából érkező résztvevők)

Legfeljebb 30 000 EUR/projekt

Feltételhez kötött: multiplikációs események csak akkor támogathatók, ha közvetlenül kapcsolódnak a projekt szellemi termékeihez. Ha a projekt a „Szellemi termékek” költségvetési sorban nem kap támogatást, akkor multiplikációs eseményekre sem kaphat támogatást.

150 EUR/nemzetközi résztvevő (más országból érkező résztvevők)

A. táblázat – Szellemi termékek (EUR/nap)

Ez a finanszírozás csak azon szervezetek/intézmények személyi költségeire használható fel, amelyek részt vesznek a szellemi termékek létrehozására irányuló projektben. Az összeg az alábbiaktól függ: a) a projektben résztvevő munkatárs/szakember/oktató profilja, és b) a résztvevő munkatárs/szakember/oktató szervezetének/intézményének országa.

Vezető

Tanár/oktató/kutató/

ifjúságsegítő

Technikus

Adminisztratív munkatársak

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Dánia, Írország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Svédország, Liechtenstein, Norvégia

294

241

190

157

Belgium, Németország, Franciaország, Olaszország, Finnország, Egyesült Királyság, Izland

280

214

162

131

Cseh Köztársaság, Görögország, Spanyolország, Ciprus, Málta, Portugália, Szlovénia

164

137

102

78

Bulgária, Észtország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Észak-Macedón Köztársaság, Törökország

88

74

55

39

B. táblázat – Szellemi termékek (EUR/nap) 

Ez a finanszírozás csak azon szervezetek/intézmények személyi költségeire használható fel, amelyek részt vesznek a szellemi termékek létrehozására irányuló projektben. Az összeg az alábbiaktól függ: a) a projektben résztvevő munkatárs/szakember/oktató profilja, és b) a résztvevő munkatárs/szakember/oktató szervezetének/intézményének országa.

Vezető

Tanár/oktató/kutató/

ifjúságsegítő

Technikus

Adminisztratív munkatársak

B5.1

B5.2

B5.3

B5.4

Ausztrália, Kanada, Kuvait, Makaó, Monaco, Katar, San Marino, Svájc, Amerikai Egyesült Államok

294

241

190

157

Andorra, Brunei, Japán, Új-Zéland, Szingapúr, Egyesült Arab Emírségek, Vatikán

280

214

162

131

Bahama-szigetek, Bahrein, Hongkong, Izrael, Koreai Köztársaság, Omán, Szaúd-Arábia, Tajvan

164

137

102

78

Afganisztán, Albánia, Algéria, Angola, Antigua és Barbuda, Argentína, Azerbajdzsán, Banglades, Barbados, Belize, Benin, Bhután, Bissau-Guinea, Bolívia, Bosznia-Hercegovina, Botswana, Brazília, Burkina Faso, Burundi, Chile, Comore-szigetek, Cook-szigetek, Costa Rica, Csád, Dél-Afrika, Dél-Szudán, Dominika, Dominikai Köztársaság, Dzsibuti, Ecuador, Egyenlítői-Guinea, Egyiptom, Elefántcsontpart, Eritrea, Etiópia, Fehéroroszország, Fidzsi-szigetek, Fülöp-szigetek, Gabon, Gambia, Ghána, Grenada, Grúzia, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonézia, Irak, Irán, Jamaica, Jemen, Jordánia, Kambodzsa, Kamerun, Kazahsztán, Kelet-Timor, Kenya, Kína, Kirgizisztán, Kiribati, Kolumbia, Kongó, Kongói Demokratikus Köztársaság, Koreai Népi Demokratikus Köztársaság, Koszovó, Közép-afrikai Köztársaság, Kuba, Laosz, Lesotho, Libanon, Libéria, Líbia, Madagaszkár, Malajzia, Malawi, Maldív-szigetek, Mali, Marokkó, Marshall-szigetek, Mauritánia, Mauritius, Mexikó, Mianmar, Mikronézia, Moldova, Mongólia, Montenegró, Mozambik, Namíbia, Nauru, Nepál, Nicaragua, Niger, Nigéria, Niue, Oroszország nemzetközi jog által elismert szektor, Örményország, Pakisztán, Palau, Palesztina, Panama, Pápua Új-Guinea, Paraguay, Peru, Ruanda, Saint Kitts és Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Săo Tomé és Príncipe, Salamon-szigetek, Salvador, Seychelle-szigetek, Sierra Leone, Srí Lanka, Suriname, Szamoa, Szenegál, Szíria, Szomália, Szudán, Szváziföld, Tádzsikisztán, Tanzánia, Thaiföld, Togo, Tonga, Trinidad és Tobago, Tunézia, Tuvalu, Türkmenisztán, Uganda, Ukrajna nemzetközi jog által elismert szektor, Uruguay, Üzbegisztán, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe, Zöld-foki-szigetek

88

74

55

39

 • 1. A sportolók kettős karrierjére vonatkozó uniós iránymutatás, amelyet 2012. szeptember 28-án fogadott el az Európai Unió szakértőiből álló sportoktatási és -képzési csoport (ISBN 978-92-79-31161-1).