Kazalo
Iskanje po vodniku

Kateri ukrepi so podprti?

S tem vodnikom za prijavitelje se izvajajo naslednji ukrepi na področju športa:

 • partnerska sodelovanja;
 • majhna partnerska sodelovanja;
 • neprofitne evropske športne prireditve.

Poleg tega program Erasmus+ podpira tudi ukrepe za krepitev dejanske podlage za oblikovanje politik (študije, zbiranje podatkov, ankete itd.) ter spodbujanje dialoga s pomembnimi evropskimi deležniki (športni forum EU, dogodki v okviru predsedovanja EU, konference, srečanja, seminarji itd.). Te ukrepe bo izvajala Evropska komisija neposredno ali prek Izvajalske agencije.

Program Erasmus+ sledi naslednjim posebnim ciljem na področju športa:

 • spopadati se s čezmejnimi dejavniki, ki ogrožajo integriteto športa, kot so uživanje prepovedanih poživil, vnaprejšnji dogovori o rezultatih tekmovanj in nasilje ter vse oblike nestrpnosti in diskriminacije;
 • spodbujati in podpirati dobro upravljanje v športu in dvojne poklicne poti športnikov;
 • spodbujati prostovoljske dejavnosti v športu ter socialno vključevanje, enake možnosti in zavest o pomenu telesne dejavnosti, ki izboljšuje zdravje, z večjo udeležbo v športu in enakopravnim dostopom do športa za vse.

Kot je zagotovljeno z uredbo, ki ustanavlja program Erasmus+, je treba pozornost nameniti množičnem športu.

Pričakovani rezultat ukrepov na področju športa je razvoj evropske razsežnosti v športu z ustvarjanjem, izmenjavo in razširjanjem izkušenj in znanja o različnih vprašanjih v zvezi s športom na evropski ravni.

Nazadnje bi morali športni projekti, ki so podprti s programom Erasmus+, prispevati k večji udeležbi v športu, telesni dejavnosti in prostovoljstvu.

Natančneje:

 • h krepitvi znanja in ozaveščenosti o športu in telesni dejavnosti v državah Programa;
 • k večji ozaveščenosti o vlogi športa pri spodbujanju socialnega vključevanja, enakih možnosti in telesne dejavnosti, ki izboljšuje zdravje;
 • k okrepljenemu sodelovanju med institucijami in organizacijami, aktivnimi na področju športa in telesne dejavnosti;
 • k boljšemu vključevanju športnih organizacij in drugih ustreznih organizacij iz različnih držav Programa v izboljšana omrežja;
 • k boljši izmenjavi dobrih praks.

Ukrepi na področju športa bodo po pričakovanjih prispevali k izvajanju evropskega tedna športa, tj. pobude, ki jo je pripravila Komisija za spodbujanje športa in telesne dejavnosti v Evropski uniji glede na vse manjšo udeležbo.

Evropski teden športa bo organiziran v sledečem okvirju: uradna otvoritev, vodilna prireditev in pet tematskih dni, pri čemer bo vsak dan posvečen drugačni temi: izobraževanje, delovna mesta, zunanje aktivnosti, športni klubi in fitnes centri. Poleg drugih aktivnosti bo evropski teden športa spodbujal organizacijo čezmejnih aktivnosti za povečanje ozaveščenosti.

Od leta 2017 bo evropski teden športa potekal med 23. in 30. septembrom. Poleg aktivnosti, ki jih organizira Evropska komisija, bodo države članice organizirale nacionalne aktivnosti in koordinirale lokalne aktivnosti.

Za dodatne informacije o evropskemu tednu športa 2020 glej https://ec.europa.eu/sport/week_en