Cuprins
Căutați în ghid

Ce acțiuni sunt sprijinite?

Următoarele acțiuni în domeniul sportului sunt puse în aplicare prin intermediul prezentului ghid al programului:

 • parteneriate de colaborare;
 • parteneriate de colaborare de mici dimensiuni;
 • evenimente sportive europene non-profit.

De asemenea, Erasmus+ sprijină măsurile de consolidare a bazei de date concrete pentru elaborarea politicilor (studii, colectare de date, analize etc.), pentru a promova dialogul cu părțile interesate europene relevante (Forumul UE pentru sport, evenimente ale Președinției UE, conferințe, reuniuni, seminare etc.). Acțiunile vor fi puse în aplicare de către Comisia Europeană fie direct, fie prin intermediul Agenției executive.

Obiectivele specifice urmărite prin programul Erasmus+ în domeniul sportului sunt:

 • combaterea amenințărilor transfrontaliere la adresa integrității sportului, cum ar fi dopajul, aranjarea meciurilor și violența, precum și toate tipurile de intoleranță și de discriminare;
 • promovarea și sprijinirea bunei guvernanțe în sport și a carierelor duble ale sportivilor;
 • promovarea activităților de voluntariat în domeniul sportului, împreună cu incluziunea socială, egalitatea de șanse și conștientizarea importanței activității fizice de îmbunătățire a stării de sănătate, prin creșterea participării și accesul egal la sport pentru toți.

Astfel cum se prevede în regulamentul privind programul Erasmus+, trebuie acordată prioritate sportului de masă.

Se preconizează că acțiunile din domeniul sportului vor avea ca rezultat dezvoltarea dimensiunii europene în acest domeniu, prin generarea, partajarea și diseminarea experiențelor și a cunoștințelor privind diferite aspecte care afectează sportul la nivel european.

În ultimă instanță, proiectele din domeniul sportului care beneficiază de sprijin prin programul Erasmus+ ar trebui să conducă la creșterea nivelurilor de participare în domeniul sportului, de activitate fizică și de activitate voluntară.

Mai exact:

 • creșterea nivelului de cunoștințe și a gradului de sensibilizare în ceea ce privește sportul și activitatea fizică în țările participante la program;
 • creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește rolul sportului în promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și a activității fizice pentru îmbunătățirea stării de sănătate;
 • consolidarea cooperării între instituții și organizații active în domeniul sportului și al activității fizice;
 • îmbunătățirea nivelului de participare la rețele consolidate a organizațiilor sportive și a altor organizații relevante din diverse țări participante la program;
 • ameliorarea schimbului de bune practici.

Se preconizează că acțiunile din domeniul sportului vor contribui la organizarea Săptămânii europene a sportului, o inițiativă lansată de Comisia Europeană în scopul promovării sportului și a activității fizice în Uniunea Europeană, în contextul scăderii nivelurilor de participare.

Se are în vedere organizarea Săptămânii europene a sportului cu următorul concept: o deschidere oficială, un eveniment emblematic și 5 zile tematice, fiecare zi abordând o temă de interes diferită (educație, locuri de muncă, activități în aer liber, cluburi sportive și centre de fitness). Printre alte activități, Săptămâna europeană a sportului va încuraja organizarea de activități de sensibilizare la nivel transfrontalier.

Începând cu 2017, Săptămâna europeană a sportului se va desfășura în perioada 23 - 30 septembrie. În afară de activitățile organizate de Comisia Europeană, statele membre vor organiza activități naționale și vor coordona activități locale.

Informații suplimentare privind Săptămâna europeană a sportului 2020 se găsesc la adresa: https://ec.europa.eu/sport/week_en