TARTALOMJEGYZÉK
Keresés az útmutatóban

Támogatható cselekvések

A pályázati útmutatót alkalmazva a következő cselekvések valósíthatók meg a sport terén:

 • együttműködési partnerségek;
 • kis együttműködési partnerségek;
 • nonprofit európai sportrendezvények.

Az Erasmus+ program ezen kívül azokat a cselekvéseket is támogatja, amelyek tények, adatok rendelkezésre bocsátásával (tanulmányok, adatgyűjtés, felmérések stb.) elősegítik a szakpolitikai döntéshozatalt, valamint ösztönzik az európai érdekelt felekkel folytatott párbeszédet (uniós sportfórum, uniós elnökségi események, konferenciák, találkozók, szemináriumok stb.). Ezeket a cselekvéseket az Európai Bizottság közvetlenül vagy a Végrehajtó Ügynökség közreműködésével hajtja végre.

Az Erasmus+ program konkrét célkitűzései a sport terén a következők:

 • a sport integritását fenyegető, határokon átnyúló veszélyek, például a dopping, a mérkőzések eredményének tiltott befolyásolása és az erőszak, valamint az intolerancia és a diszkrimináció minden formájának kezelése;
 • a sportra vonatkozó jó kormányzás, valamint a sportolók kettős karrierjének előmozdítása és támogatása;
 • a sport területén végzett önkéntes tevékenységek, valamint a társadalmi befogadás, az esélyegyenlőség és az egészségvédő testmozgás fontosságára való figyelemfelkeltés előmozdítása a sportban való fokozott részvétel és mindenki számára egyenlő hozzáférési lehetőség biztosítása révén.

Az Erasmus+ programot létrehozó rendeletnek megfelelően a szabadidősport kerül a középpontba.

A sport területén végrehajtott cselekvések várhatóan megerősítik a sport európai dimenzióját a sporthoz kapcsolódó különböző európai szintű témákra vonatkozó tapasztalatok és ismeretek megszerzése, megosztása és terjesztése révén.

Az Erasmus+ program keretében támogatott sportprojektek végül növelik a sportban, a testmozgásban és az önkéntes tevékenységekben való részvételt.

Konkrétan az alábbiak tartoznak ide:

 • a programországokban nő a sporttal és a testmozgással kapcsolatos tudatosság és bővülnek az ismeretek;
 • növekszik a sport társadalmi befogadást, esélyegyenlőséget és egészségvédő testmozgást támogató szerepével kapcsolatos tudatosság;
 • megerősödik az együttműködés a sporttal és a testmozgással foglalkozó intézmények és szervezetek között;
 • erősödik a programországok sportszervezetei és egyéb releváns szervezetei közötti hálózatépítés;
 • hatékonyabbá válik a bevált gyakorlatok megosztása.

A sport területén végrehajtott cselekvések várhatóan hozzájárulnak az európai sporthét megvalósításához. Az európai sporthét a Bizottság kezdeményezése, hogy – tekintettel a sportban és a testmozgásban való csökkenő részvételre – népszerűsítse a sportot és a testmozgást az Európai Unióban.

Az európai sporthét a tervek szerint a következő formában kerül megrendezésre: egy hivatalos megnyitó ünnepséggel kezdődik, majd a sporthét keretében egy fő eseményt és 5 olyan tematikus napot szerveznek, amelyek különböző témákat állítanak a középpontba (oktatás, munkahelyek, szabadtér, sportklubok és fitneszközpontok). Az európai sporthét más tevékenységekkel együtt ösztönzőleg fog hatni a határokon átnyúló, szemléletformálást célzó tevékenységek megszervezésére.

2017-től az Európai Sporthét szeptember 23–30. között kerül megrendezésre. Az Európai Bizottság által szervezett tevékenységek mellett a tagállamok nemzeti tevékenységeket szerveznek és helyi tevékenységeket koordinálnak. A 2019-es európai sporthétről a http://ec.europa.eu/sport/ internetes oldalon találhatók további információk.