Sadržaj
Pretraživanje u Vodiču

Koje se aktivnosti podupiru?

Sljedeće aktivnosti u području sporta provode se s pomoću ovog Programskog vodiča:

 • suradnička partnerstva
 • mala suradnička partnerstva
 • neprofitna europska sportska događanja.

Osim toga, programom Erasmus+ podupiru se i aktivnosti za jačanje baze dokaza za donošenje politika (studije, prikupljanje podataka, ankete itd.), za promicanje dijaloga s mjerodavnim europskim dionicima (Forum EU-a za sport, događanja predsjedništva EU-a, konferencije, sastanci, seminari itd.). Te aktivnosti provodi Europska komisija izravno ili preko izvršne agencije.

Programom Erasmus+ nastoje se ostvariti sljedeći posebni ciljevi u području sporta:

 • ukloniti prekogranične prijetnje integritetu sporta, kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje te sve vrste nesnošljivosti i diskriminacije
 • promicati i podržavati dobro upravljanje u sportu i dvojne karijere sportaša
 • većim sudjelovanjem u sportu i jednakim pristupom sportu za sve promicati volonterske aktivnosti u sportu te socijalnu uključenost, jednake mogućnosti i osviještenost o važnosti tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje.

Kako je predviđeno Uredbom o osnivanju programa Erasmus+, naglasak će biti na amaterskim sportovima.

Očekuje se da će aktivnosti u području sporta utjecati na razvoj europske dimenzije u sportu stvaranjem, razmjenom i širenjem iskustava i znanja o različitim problemima koji utječu na sport na europskoj razini.

Naposljetku, sportski projekti koji se podupiru u okviru programa Erasmus+ trebali bi dovesti do veće razine sudjelovanja u sportu, veće tjelesne aktivnosti i više volontiranja.

Konkretno, trebali bi dovesti do:

 • većeg znanja i svijesti o sportu i tjelesnoj aktivnosti u zemljama sudionicama programa
 • jačanja svijesti o ulozi sporta u promicanju socijalnog uključivanja, jednakih mogućnosti i tjelesne aktivnosti koja povoljno utječe na zdravlje
 • pojačane suradnje među ustanovama i organizacijama aktivnima u području sporta i tjelesne aktivnosti
 • boljeg sudjelovanja u sportskim i ostalim važnim organizacijama iz različitih zemalja sudionica programa u pojačanim mrežama
 • bolje razmjene dobre prakse.

Očekuje se da će se aktivnostima u području sporta pridonijeti provedbi Europskog tjedna sporta, a to je inicijativa koju je pokrenula Komisija radi promicanja sporta i tjelesne aktivnosti u Europskoj uniji, uzimajući u obzir smanjenje stopa sudjelovanja.

Europski tjedan sporta planira se održati u skladu sa sljedećim konceptom: službeno otvaranje, najvažnije događanje i pet fokusnih dana od kojih će svaki imati različitu temu: obrazovanje, radna mjesta, otvoreni prostor, sportski klubovi i fitness centri. Među ostalim aktivnostima, Europskim tjednom sporta poticat će se organizacija prekograničnih aktivnosti podizanja svijesti.

Od 2017. godine Europski tjedan sporta održavat će se od 23. do 30. rujna. Uz aktivnosti koje organizira Europska komisija države članice organizirat će nacionalne i koordinirati lokalne aktivnosti.

Više informacija o Europskom tjednu sporta 2019. dostupno je na: http://ec.europa.eu/sport/